Geoteknisk ordlista

SND-ID: 2023-161.

Ingår i samling hos SND: Terminologiordlistor från Terminologicentrum (TNC)

Citering

Skapare/primärforskare

Tekniska nomenklaturcentralen

Beskrivning

Flerspråkig terminologisamling som rör geotekniska termer. Ordlistan har utarbetats av Tekniska nomenklaturcentralen i nära samarbete med Svenska Geotekniska föreningen. Samlingen innehåller 458 termer på svenska. Somliga termer är översatta till ryska, finska, tyska, franska och engelska.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Typ av lexikal resurs

Terminologiresurs

Källa

Geoteknisk ordlista

Hur skapades resursen?

Blandat

Uppmärkta nivåer

Övrigt

Textdel

 • Språk

  • Svenska (swe)

  • Tyska (deu)

  • Franska (fra)

  • Engelska (eng)

  • Ryska (rus)

  • Finska (fin)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Termer: 458

Geografisk täckning
Administrativ information

Medverkande

Svenska Geotekniska Föreningen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Kontakt för frågor om data

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.