Geologisk ordlista

SND-ID: 2023-162.

Ingår i samling hos SND: Terminologiordlistor från Terminologicentrum (TNC)

Citering

Skapare/primärforskare

Tekniska nomenklaturcentralen

Beskrivning

Flerspråkig terminologisamling som rör geologiska termer. Samlingen innehåller 1745 termer på svenska. Somliga termer är översatta till ryska, spanska, tyska, finska, norska, danska, franska, och engelska

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Typ av lexikal resurs

Terminologiresurs

Källa

Geologisk ordlista

Hur skapades resursen?

Blandat

Uppmärkta nivåer

Övrigt

Textdel

 • Språk

  • Svenska (swe)

  • Ryska (rus)

  • Spanska (spa)

  • Tyska (deu)

  • Finska (fin)

  • Norska (nor)

  • Danska (dan)

  • Franska (fra)

  • Engelska (eng)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Termer: 1745

Geografisk täckning
Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Kontakt för frågor om data

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.