Samling Medievalundersökningarna

SND-ID: media-election-survey.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Medievalundersökningarna omfattar nyhetsmediernas valbevakning under nio riksdagsval (1979-2006) och tre folkomröstningar (kärnkraftsomröstningen 1980, EU-omröstningen 1994 och euroomröstningen 2003) och har sedan starten letts av Kent Asp.

Riksdagsvalsundersökningarna omfattar nyhetsrapporteringen i radio, tv och press (i de senaste undersökningarna enbart storstadspress). I vissa valrörelser har även mindre studier av televisionens utbud av valprogram utförts och sedan 1979 görs även kontinuerligt mindre detaljerade studier av nyhetsmediernas politiska bevakning mellan riksdagsvalen. Folkomröstningsundersökningarna omfattar även omfattande analyser av televisionens samlade utbud av valprogram samt tidningarnas ledare och annat opinionsmaterial. De nio riksdagsundersökningarna och de tre folkomröstningsundersökningarna har sedan starten gjorts utifrån samma teoretiska utgångspunkter och med samma undersökningsteknik.

Under årens lopp har studierna i första hand finansierats genom forskningsanslag från Riksbankens jubileumsfond och Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR),

... Visa mer..
Medievalundersökningarna omfattar nyhetsmediernas valbevakning under nio riksdagsval (1979-2006) och tre folkomröstningar (kärnkraftsomröstningen 1980, EU-omröstningen 1994 och euroomröstningen 2003) och har sedan starten letts av Kent Asp.

Riksdagsvalsundersökningarna omfattar nyhetsrapporteringen i radio, tv och press (i de senaste undersökningarna enbart storstadspress). I vissa valrörelser har även mindre studier av televisionens utbud av valprogram utförts och sedan 1979 görs även kontinuerligt mindre detaljerade studier av nyhetsmediernas politiska bevakning mellan riksdagsvalen. Folkomröstningsundersökningarna omfattar även omfattande analyser av televisionens samlade utbud av valprogram samt tidningarnas ledare och annat opinionsmaterial. De nio riksdagsundersökningarna och de tre folkomröstningsundersökningarna har sedan starten gjorts utifrån samma teoretiska utgångspunkter och med samma undersökningsteknik.

Under årens lopp har studierna i första hand finansierats genom forskningsanslag från Riksbankens jubileumsfond och Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), numera Vetenskapsrådet. Visa mindre..

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Politisk ideologi (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Politik (CESSDA Topic Classification)

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Asp (2006) Mediernas uppgifter i valdemokratin i Bäck & Gilljam (red.) Valets mekanismer. Stockholm: Liber.
Swepub | Lärosätets databas

Asp, K. (2003) Medieval 2002 : partiskhet och valutgången : en studie av valrörelsens medialisering. Arbetsrapport. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Google Books

Asp, K. (2006). Rättvisa nyhetsmedier: partiskheten under 2006 års medievalrörelse. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.
Libris | Göteborgs universitet | Swepub | Lärosätets databas

Asp, K., & Hedberg, P. (1989) Massmedieundersökning valet 1988. Göteborg: Department of Political Science.

Asp, K., Hedberg, P., & Esaiasson, P. (1985) Massmedieundersökning : folkomröstningen 1980 : teknisk rapport. Göteborg: Department of Political Science.
ISSN: 0282-311X

Asp, K., Hedberg, P., & Esaiasson, P. (1985) Massmedieundersökning : valet 1979 : teknisk rapport. Göteborg: Department of Political Science. ISSN 0282-311X.
ISSN: 0282-311X

Asp, K., Hedberg, P., & Esaiasson, P. (1985) Massmedieundersökning : valet 1982 : teknisk rapport. Göteborg: Department of Political Science. ISSN 0282-311X.
ISSN: 0282-311X

Asp, K., Hedberg, P., & Esaiasson, P. (1988) Massmedieundersökning : valet 1985 : teknisk rapport. Göteborg: Department of Political Science. ISSN 0282-311X.
ISSN: 0282-311X

Asp, K., Johansson, B., & Nilsson, Å. (2000) Medievalsundersökningen 1998 : teknisk rapport. Work report. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Google Books

Holmberg, Sören & Asp, Kent (1984) Kampen om kärnkraften : några resultat från väljar- och mediestudier i samband med 1980 års folkomröstning. Göteborg: Dept. of Political Science

Johansson, Bengt, Asp, Kent & Nilsson, Åsa (2001). Medievalsundersökningen 1998. Göteborg University
Swepub | Lärosätets databas

Visa mer.. (11)
Först publicerade dataset: 2014-06-26
Senast publicerade dataset: 2020-05-14