Samling Svensk-finska ordlistor

SND-ID: swedish---finnish-glossaries.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Svensk-sverigefinska ordlistor, flera olika domäner. 1980 - 2016.

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Utbildningsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Företagsekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomi (CESSDA Topic Classification)

Lagstiftning och rättssystem (CESSDA Topic Classification)

Juridik och samhälle (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

... Visa mer..

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Utbildningsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Företagsekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomi (CESSDA Topic Classification)

Lagstiftning och rättssystem (CESSDA Topic Classification)

Juridik och samhälle (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Studier av enskilda språk (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Visa mindre..

Nyckelord

Översättning, Språkvetenskap, Tidskrift [publikationstyp], Ordlista, Återvinning, Avfallshantering, Avfall, Sopor, Ordlista, Begravningar, Begravningsritualer, Diabetes, Typ 2-diabetes, Typ 1-diabetes, Diabetes, Undervisningsspråk, Språk som används på arbetsplatsen, Akademiska avhandlingar som ämne, Forskning, Akademiska avhandling [publikationstyp], Vetenskaplig forskning, Administration, Förvaltningsrätt, Förvaltning, Administration, förvaltning, Administrativa enheter, Språk, Grönsaker, Grönsaker, Grönsaksodling, Religiösa ceremonier, Kristendom, Ceremoniellt beteende, Kristendom, Religion, Religion, Kontorsarbetare, Kontorsorganisation, Monarki, Litteratur, Barn- och ungdomslitteratur [publikationstyp], Litteratur, Möten, Styrelser (organisationer), Beslutsprocess, Tecknade serier som ämne, Fantasi, Tecknad serie [publikationstyp], Examen, Akademiska institutioner, Äktenskap, Äktenskapsseder, Heterosexuella förhållanden, Samkönade förhållanden, Livsstil, Lagstiftning, Äktenskap, Lagstiftning, Trafikbestämmelse, Vägskatt, Skatter, Pendlartrafik, Miljöskatt, Beskattning, Trafikövervakningsåtgärd, Stadstrafik, Konkurs, Val, Folkomröstningar, Valsystem, Valkampanjer, Juridik, Barnförmynderskap, Oenighet och tvister, Rättstvist, Barn, Barns rättigheter, Vårdyrken, Sekundärskolor, Skolor, Förskolor, Inträdesprov, högskola, Skola, Gymnasium, Socialtjänst, Socialpsykologi, Brottslighet, Asocialt beteende, Socialt arbete, Socialpsykologi, Socialpolitik, Socialförsäkring, Socialt arbete, Socialpolitik, Socialtjänst, Socialsystem, Socialvård, Sociology, Political science, Social science, Social- och välfärdspolitik, Flerspråkig ordbok som ämne, Ordlista, Diabetesrelaterade sjukdomar, Litteratur, Språkdokumentation, Nationellt val Visa mindre..

Geografisk plats

Sverige

Först publicerade dataset: 2020-10-14
Senast publicerade dataset: 2021-04-12