Svensk-finsk ordlista: begravning

SND-ID: ext0352-1.

Ingår i samling hos SND: Svensk-finska ordlistor

Åtkomst till data via

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Forskningshuvudman

Institutet för språk och folkminnen - Språkrådet rorId

Beskrivning

Svensk-sverigefinsk ordlista med begravningsord. Innehåller ca 140 ord. 2009.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2009-01-01 – Pågående

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Tänkt användning

Mänsklig användning

Typ av lexikal resurs

Ordlista

Hur skapades resursen?

Manuellt
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Språkrådet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Kontakt för frågor om data

Denna resurs har följande relationer

Ingår i samling hos SND

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.