Svensk-finska ordlistor, flera domäner

SND-ID: ext0340-1.

Ingår i samling hos SND: Svensk-finska ordlistor

Åtkomst till data via

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Forskningshuvudman

Institutet för språk och folkminnen - Språkrådet rorId

Beskrivning

Svensk-sverigefinska ordlistor, flera olika domäner. 1980 - 2016.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-01-01 – 2016-01-01

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980 – 2016
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Text corpus

 • Antal språk

  Tvåspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

  • Finska (fin)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Termer: 1

Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Språkrådet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Studier av enskilda språk (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.