Samling Isbrytaren Oden

SND-ID: icebreaker-oden.

Beskrivning

Den svenska isbrytaren Oden har använts som forskningsfartyg för expeditioner till polarområden, i både arktiska och antarktiska vatten, sedan 1991. Oden är en flexibel forskningsplattform med forskningscontainrar, laboratorier och vinschar vilket gör att forskare inom många olika discipliner kan utnyttja fartyget utifrån sina behov. Under forskningsexpeditioner insamlas kontinuerligt navigations- och meteorologiska data som lagras på fartygets dataservrar och är tillgängliga för forskarna under och efter expeditionen.

Forskningsområde

Teknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Natur och miljö (CESSDA Topic Classification)

Miljö (INSPIRE topic categories)

... Visa mer..

Teknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Natur och miljö (CESSDA Topic Classification)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Positionering (INSPIRE topic categories)

Visa mindre..

Nyckelord

Karta

Publikationer

Jakobsson, M., Mayer, L., & Farrell, J. (2020). Expedition report: SWEDARCTIC Ryder 2019. Swedish Polar Research Secretariat. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:polar:diva-8437
URN: urn:nbn:se:polar:diva-8437
ISBN: 978-91-519-5132-4

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Arctic Gakkel Vents (AGAVE) 2007 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden

Arctic Ocean 2016 - Skärmbilder från marin radarstation

Arctic Ocean 2016 - 180⁰-bilder på omgivande is

Arctic Ocean 2016 - 360⁰-bilder på omgivande is

Arctic Ocean 2016 - Aerosol och meteorologiska data

Arctic Ocean 2016 - CTD-data från Sea-Bird

Arctic Ocean 2016 - GPS-metadata

Arctic Ocean 2016 - Isens tjocklek och kamerabilder

Arctic Ocean 2016 - Kontinuerliga mätningar av kvicksilverarter i luften

Arctic Ocean 2016 - Löst gasformigt elementärt kvicksilver i ytvatten

Arctic Ocean 2016 - Mikroplast i Arktiska oceanen

Arctic Ocean 2018 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden

Arctic Summer Cloud Ocean Study (ASCOS) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 31 juli till 12 september 2008

Expedition Arctic Ocean 2016 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från augusti till september 2016

Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 12 augusti till 19 september 2007

Lomonosov Ridge off Greenland II (LOMROG II) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 31 juli till 9 september 2009

Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during the Oden Southern Ocean 2010/11 Expedition

Northwest Passage Project 2019 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden

Oden Arctic Technology Research Cruise (OATRC 2015) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 18 september till 1 oktober 2015

Oden Arctic Technology Research Cruise 2013 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 19 augusti till 25 september 2013

Oden Southern Ocean 2007/08 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2007 through January 2008

Oden Southern Ocean 2007/08 - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2007 through January 2008

Oden Southern Ocean 2008/09 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2008 through January 2009

Oden Southern Ocean 2008/09 - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2008 through January 2009

Oden Southern Ocean 2009/10 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during February through March 2010

Petermann-expeditionen 2015 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden under juli till september 2015

Ryder 2019 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden

SAS 2021 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden

SWERUS-C3 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden under juli till oktober 2014

Visa mindre..

Relaterade samlingar i SND:s katalog

Först publicerade dataset: 2017-06-28
Senast publicerade dataset: 2023-04-25