Arctic Ocean 2018 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden

SND-ID: 2021-120-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.48515/e0s0-2w92

Ingår i samling hos SND: Isbrytaren Oden

Citering

Forskningshuvudman

Polarforskningssekretariatet - Enheten för fartygsbaserat forskningsstöd rorId

Beskrivning

Expedition Arctic Ocean 2018 var ett samarbete mellan Polarforskningssekretariatet och USA:s National Science Foundation med syfte att utnyttja isbrytaren Oden som plattform för forskning i Högarktis. Det övergripande temat för expeditionen handlade om det mikrobiologiska livet i havet och havsisen, och hur det är kopplat till hur moln bildas i Arktis. För mer information om expeditionen och de forskningsprojekt som bedrevs ombord, se den engelskspråkiga beskrivningen samt https://www.polar.se/en/
De data som presenteras här är meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, som samlades in under expedition Arctic Ocean 2018.

Data innehåller meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden under den internationella forskningsexpeditionen Arctic Ocean 2018.

Meteorologiska variabler: Lufttemperatur, luftfuktighet, vindriktning/-hastighet, lufttryck, molnhöjd/molnighet, fotosyntetiskt aktiv strålning (PAR).

Oceanografiska variabler: Havsvattentemperatur, konduktivitet, salthalt, ljudhastighet.

Skeppsdata: Position, fart, kurs, stävad kurs,

... Visa mer..
Expedition Arctic Ocean 2018 var ett samarbete mellan Polarforskningssekretariatet och USA:s National Science Foundation med syfte att utnyttja isbrytaren Oden som plattform för forskning i Högarktis. Det övergripande temat för expeditionen handlade om det mikrobiologiska livet i havet och havsisen, och hur det är kopplat till hur moln bildas i Arktis. För mer information om expeditionen och de forskningsprojekt som bedrevs ombord, se den engelskspråkiga beskrivningen samt https://www.polar.se/en/
De data som presenteras här är meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, som samlades in under expedition Arctic Ocean 2018.

Data innehåller meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden under den internationella forskningsexpeditionen Arctic Ocean 2018.

Meteorologiska variabler: Lufttemperatur, luftfuktighet, vindriktning/-hastighet, lufttryck, molnhöjd/molnighet, fotosyntetiskt aktiv strålning (PAR).

Oceanografiska variabler: Havsvattentemperatur, konduktivitet, salthalt, ljudhastighet.

Skeppsdata: Position, fart, kurs, stävad kurs, vattendjup.

En ”Parameter list” finns bilagd som beskrivning av data.

Data har inte genomgått kvalitetsgranskning. Användare behöver ta hänsyn till det i all hantering och vidare analys. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-07-20 – 2018-09-21

Variabler

589

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamling ombord IB Oden är baserat på ett serversystem och en MySQL-databas. Sensorer är kopplade direkt till detta system och data lagras i den tidsupplösning som varje sensor ger. Data publiceras som medelvärden för varje minut. Högre dataupplösning finns tillgänglig på förfrågan till marine@polar.se. Datainsamlingssystemet på IB Oden (“Nyval 17”) har varit i bruk sedan 2017.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-07-20 – 2018-09-21
  • Tidsupplösning: 1 minut
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktiska havet, Arktis

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Enheten för fartygsbaserat forskningsstöd

Publikationer

Versioner

Version 1. 2021-05-20

Version 1: 2021-05-20

DOI: https://doi.org/10.48515/e0s0-2w92

Kontakt för frågor om data

Fartyg Datamanager

marine@polar.se

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2021-05-20
Senast uppdaterad: 2022-12-05