Northwest Passage Project 2019 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden

SND-ID: 2021-119-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.48515/bhnx-4z85

Ingår i samling hos SND: Isbrytaren Oden

Citering

Forskningshuvudman

Polarforskningssekretariatet - Enheten för fartygsbaserat forskningsstöd rorId

Beskrivning

Northwest Passage Project 2019 var en amerikansk forskningsexpedition till Nordvästpassagen med isbrytaren Oden. Expeditionen finansierades av National Science Foundation och genomfördes i samarbete med Polarforskningssekretariatet. Det övergripande vetenskapliga syftet var att undersöka hur havsmiljön i Arktiska Kanada påverkas av ett varmare klimat. Mer information om expeditionen och den forskning som bedrevs ombord finns i den engelskspråkiga beskrivningen samt på https://northwestpassageproject.org
Data som presenteras här är meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade under expeditionen Northwest Passage Project 2019.

Data innehåller meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden under forskningsexpeditionen Northwest Passage Project 2019.

Meteorologiska variabler: Lufttemperatur, luftfuktighet, vindriktning/-hastighet, lufttryck, molnhöjd/molnighet, fotosyntetiskt aktiv strålning (PAR).

Oceanografiska variabler: Havsvattentemperatur, konduktivitet, salthalt, ljudhastighet.

Skeppsdata: Position, fart, kurs, stävad k

... Visa mer..
Northwest Passage Project 2019 var en amerikansk forskningsexpedition till Nordvästpassagen med isbrytaren Oden. Expeditionen finansierades av National Science Foundation och genomfördes i samarbete med Polarforskningssekretariatet. Det övergripande vetenskapliga syftet var att undersöka hur havsmiljön i Arktiska Kanada påverkas av ett varmare klimat. Mer information om expeditionen och den forskning som bedrevs ombord finns i den engelskspråkiga beskrivningen samt på https://northwestpassageproject.org
Data som presenteras här är meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade under expeditionen Northwest Passage Project 2019.

Data innehåller meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden under forskningsexpeditionen Northwest Passage Project 2019.

Meteorologiska variabler: Lufttemperatur, luftfuktighet, vindriktning/-hastighet, lufttryck, molnhöjd/molnighet, fotosyntetiskt aktiv strålning (PAR).

Oceanografiska variabler: Havsvattentemperatur, konduktivitet, salthalt, ljudhastighet.

Skeppsdata: Position, fart, kurs, stävad kurs, vattendjup.

En ”Parameter list” finns bilagd som beskrivning av data.

Data har inte genomgått kvalitetsgranskning. Användare behöver ta hänsyn till det i all hantering och vidare analys. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-07-17 – 2019-08-04

Variabler

589

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamling ombord IB Oden är baserat på ett serversystem och en MySQL-databas. Sensorer är kopplade direkt till detta system och data lagras i den tidsupplösning som varje sensor ger. Data publiceras som medelvärden för varje minut. Högre dataupplösning finns tillgänglig på förfrågan till marine@polar.se. Datainsamlingssystemet på IB Oden (“Nyval 17”) har varit i bruk sedan 2017.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-07-17 – 2019-08-04
  • Tidsupplösning: 1 minut
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Grönland, Kanada, Arktiska havet, Grönlandshavet, Arktis

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Enheten för fartygsbaserat forskningsstöd

Publikationer
Publicerad: 2021-05-20
Senast uppdaterad: 2022-12-05