Oden Southern Ocean 2009/10 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during February through March 2010

SND-ID: ecds0220-1.

Ingår i samling hos SND: Isbrytaren Oden

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Skapare/primärforskare

John Anderson - Rice University

Polarforskningssekretariatet

Forskningshuvudman

Polarforskningssekretariatet rorId

Beskrivning

Innehåller data som samlats under den amerikanska-svenska expeditionen Oden Southern Ocean 2009/10, en internationell forskningskryssning med isbrytaren Oden.

Data inkluderar: vattendjup, tryck, vattentemperatur, salthalt, ledningsförmåga och upplöst syre.

Denna dataset förvärvades med Sea-Bird SBE-9 CTD.

Data kan laddas ned från:
http://www.marine-geo.org/tools/search/Files.php?data_set_uid=16976

Mer information om kryssningen, länkar till publikationer mm finns på http://polarforskningsportalen.se/en/antarctica/expeditions/oden-southern-ocean-2009-10

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

210-02-08 – 2010-03-12

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Pine Island Bay, Antarctica

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Publikationer