Information om ECDS

ECDS-portalen är nerlagd och den sida du söker är inte längre tillgänglig.

2016 övertog Svensk nationell datatjänst (SND) driften av databasen Environment Climate Data Sweden (ECDS). SND är en nationell forskningsinfrastruktur med huvuduppgift att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material.

Du kan söka i SND:s forskningsdataportal specifikt för datauppsättningar för naturvetenskap eller jordbruks- och veterinärvetenskap.

Databeskrivningar med tillhörande dataset, eller med en direkt hänvisning/länk till data, har överförts från ECDS-portalen till SND:s forskningsdataportal. De tidigare länkarna/adresserna för dessa data går nu direkt till en katalogpost hos SND. De poster i ECDS-katalogen som enbart innehöll information om att data kunde nås via en annan portal (ex. Pangea) länkas istället direkt till aktuell portal. Om du vill att någon av dessa databeskrivningar ska vara sökbara i SND:s katalog, kontakta SND på snd@snd.se.

Ett mindre antal poster varken migrerades till SND eller omdirigeras till andra portaler, utan  omdirigeras enbart hit.

För mer information om nedläggningen av ECDS-portalen och överföringen av databeskrivningar till SND:s forskningsdatakatalog, kontakta SND på snd@snd.se.