Oden Southern Ocean 2008/09 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2008 through January 2009

SND-ID: ecds0203-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/ecds/2017-03-17.1/1

Ingår i samling hos SND: Isbrytaren Oden

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Forskningshuvudman

Polarforskningssekretariatet rorId

Beskrivning

Oden Southern Ocean 2008/09 var ett samarbete mellan Polarforskningssekretariatet och det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation, NSF.

För tredje säsongen i rad arbetade isbrytaren Oden i antarktiska vatten. Grunden för samarbetet var att NSF chartrade Oden av Sjöfartsverket och Polarforskningssekretariatet för att bryta en isränna till den amerikanska Antarktisstationen McMurdo vid Rosshavet, för att möjliggöra transporter till och från stationen. I samband med att Oden åkte genom Södra ishavet fick forskarna möjlighet att göra marina undersökningar.

Den marina forskningen som bedrevs under Oden Southern Ocean 2008/09 var tvärvetenskaplig och involverar miljökemi, kemisk- och fysisk oceanografi, klimatforskning samt epidemiologi och evolutionär biologi. Forskningsresultaten från expeditionen är en viktig del i förståelsen av framtida klimatutveckling. Det extrema klimatet och det isolerade läget gör att Antarktis miljö är unik. Här kan vi lära om jordens utveckling och morgondagens miljöproblem.

Oden lämnade Göteborg den 28 oktober 2008 och ankom till Montevideo, Uruguay,

... Visa mer..
Oden Southern Ocean 2008/09 var ett samarbete mellan Polarforskningssekretariatet och det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation, NSF.

För tredje säsongen i rad arbetade isbrytaren Oden i antarktiska vatten. Grunden för samarbetet var att NSF chartrade Oden av Sjöfartsverket och Polarforskningssekretariatet för att bryta en isränna till den amerikanska Antarktisstationen McMurdo vid Rosshavet, för att möjliggöra transporter till och från stationen. I samband med att Oden åkte genom Södra ishavet fick forskarna möjlighet att göra marina undersökningar.

Den marina forskningen som bedrevs under Oden Southern Ocean 2008/09 var tvärvetenskaplig och involverar miljökemi, kemisk- och fysisk oceanografi, klimatforskning samt epidemiologi och evolutionär biologi. Forskningsresultaten från expeditionen är en viktig del i förståelsen av framtida klimatutveckling. Det extrema klimatet och det isolerade läget gör att Antarktis miljö är unik. Här kan vi lära om jordens utveckling och morgondagens miljöproblem.

Oden lämnade Göteborg den 28 oktober 2008 och ankom till Montevideo, Uruguay, i slutet av november. I Montevideo bunkrade Oden olja och andra förnödenheter inför resan till Antarktis. Där gick även de 26 svenska och amerikanska deltagande forskarna, lärarna, teknikerna och expeditionsledningen ombord.

Utöver de 15 dygn som överfarten från Sydamerika tar, avsattes 20 dygn extra för forskning. Det innebar att forskarna hade mer än en månad till intensivt arbete med provtagningar i luft, is, ytvatten och djupvatten. Oden nådde den amerikanska forskningsstationen McMurdo i början av januari 2009 och expeditionsdeltagarna flögs sedan därifrån till Nya Zeeland och vidare hemåt. Oden återvände till Sverige i april 2009.

This data set contains conductivity, temperature and depth data collected during the American-Swedish expedition Oden Southern Ocean 2008/09, which was an international research cruise using the icebreaker Oden. The expedition embarked from Gothenborg, Sweden on October 28 2008 and arrived in McMurdo Januari 2009.

Data include: water depth, pressure, water temperature, salinity, and dissolved oxygen.

Further metadata on instrumentation and the individual variables can be found in the info file. Graphics and files describing the route and positions of CTD casts are included in the package. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-12-10 – 2009-01-07

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Conductivity-Temperature-Depth (CTD) soundings
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-12-10 – 2019-01-08
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Rosshavet, Antarktiska Oceanen

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Teknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2017-06-28
Senast uppdaterad: 2022-12-05