Arctic Ocean 2016 - Kontinuerliga mätningar av kvicksilverarter i luften

SND-ID: ecds0235-1.

Ingår i samling hos SND: Arctic Ocean 2016, Isbrytaren Oden

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Åtkomst till data via

Kontakt

Data Manager, Polarforskningssekretariatet

datamanager@polar.se

Michelle Nerentorp

nerentor@gmail.com

Skapare/primärforskare

Katarina Gårdfeldt - Chalmers tekniska högskola

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola rorId

Beskrivning

Data insamlade under den svensk-kanadensiska expeditionen Arctic Ocean 2016, med forskningskryssningen Oden.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0235

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-08-18 – 2016-09-20

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktis

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Kontakter för frågor om data

Data Manager, Polarforskningssekretariatet

datamanager@polar.se

Michelle Nerentorp

nerentor@gmail.com

Ingår i samling hos SND