ARTofMELT 2023 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden.

SND-ID: 2023-195. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.48515/xtgq-wt93

Ingår i samling hos SND: Isbrytaren Oden

Citering

Forskningshuvudman

Polarforskningssekretariatet - Enheten för fartygsbaserat forskningsstöd rorId

Diarienummer hos huvudman

2021-109

Beskrivning

Vår/Sommar 2023 genomfördes forskningsexpeditionen ARTofMELT med isbrytaren Oden till norra ishavet. De data som presenteras här är meteorologiska, oceanografiska och skeppsdata insamlade ombord på Oden under expeditionen.

Meteorologiska variabler: Lufttemperatur, luftfuktighet, vindriktning/-hastighet, lufttryck, molnhöjd/molnighet, fotosyntetiskt aktiv strålning (PAR).

Oceanografiska variabler: Havsvattentemperatur, konduktivitet, salthalt, ljudhastighet.

Skeppsdata: Position, fart, kurs, stävad kurs, vattendjup.

Se bifogad parameterlista för beskrivning av insamlad data.

... Visa mer..
Vår/Sommar 2023 genomfördes forskningsexpeditionen ARTofMELT med isbrytaren Oden till norra ishavet. De data som presenteras här är meteorologiska, oceanografiska och skeppsdata insamlade ombord på Oden under expeditionen.

Meteorologiska variabler: Lufttemperatur, luftfuktighet, vindriktning/-hastighet, lufttryck, molnhöjd/molnighet, fotosyntetiskt aktiv strålning (PAR).

Oceanografiska variabler: Havsvattentemperatur, konduktivitet, salthalt, ljudhastighet.

Skeppsdata: Position, fart, kurs, stävad kurs, vattendjup.

Se bifogad parameterlista för beskrivning av insamlad data.

Datan har inte genomgått någon kvalitetsgranskning. Användare behöver ta detta i beaktande vid all hantering och vidare analys av datan. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2023-05-08 – 2023-06-14

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: IB Odens datainsamlingsmetod "Nyval17"
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2023-05-08 – 2023-06-14
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktiska havet, Arktis

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Enheten för fartygsbaserat forskningsstöd

Publikationer
Publicerad: 2024-06-03