Arctic Ocean 2016 - Aerosol och meteorologiska data

SND-ID: ecds0232-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/zt6n-1x47

Ingår i samling hos SND: Arctic Ocean 2016, Isbrytaren Oden

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Ian Brooks - University of Leeds

Forskningshuvudman

Polarforskningssekretariatet rorId

Beskrivning

Data insamlade under den svensk-kanadensiska expeditionen Arctic Ocean 2016, med forskningskryssningen Oden.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0232

Measurements: Wind speed and direction, air temperature, humidity, water vapour concentration, surface temperature, overhead cloud base height, cloud fraction statistics, backscatter profiles from aerosol/cloud droplets, solar and infra red radiation, cloud/fog droplet spectrometry, and aerosol size distributions.

Images: 10 second timelapse thermal images of the ice off port side, 10 second (port/stb) and 60 second (forward) visible images of the surface to the horizon.

Sampling: Fog water droplets, aerosol particles.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-08-08 – 2016-09-20

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-08-08 – 2016-09-20
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktiska havet

Geografisk beskrivning: Arktiska havet

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Natur och miljö (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2018-01-15
Senast uppdaterad: 2023-04-25