SAS 2021 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden

SND-ID: 2021-123-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.48515/0v1w-8958

Ingår i samling hos SND: Isbrytaren Oden

Citering

Forskningshuvudman

Polarforskningssekretariatet - Enheten för fartygsbaserat forskningsstöd rorId

Beskrivning

Sommaren 2021 genomfördes forskningsexpeditionen Synoptic Arctic Survey med isbrytaren Oden till Högarktis. De data som presenteras här är meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på Oden under expeditionen.

Data innehåller meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden under forskningsexpeditionen Synoptic Arctic Survey 2021.

Meteorologiska variabler: Lufttemperatur, luftfuktighet, vindriktning/-hastighet, lufttryck, molnhöjd/molnighet, fotosyntetiskt aktiv strålning (PAR).

Oceanografiska variabler: Havsvattentemperatur, konduktivitet, salthalt, ljudhastighet.

Skeppsdata: Position, fart, kurs, stävad kurs, vattendjup.

... Visa mer..
Sommaren 2021 genomfördes forskningsexpeditionen Synoptic Arctic Survey med isbrytaren Oden till Högarktis. De data som presenteras här är meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på Oden under expeditionen.

Data innehåller meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden under forskningsexpeditionen Synoptic Arctic Survey 2021.

Meteorologiska variabler: Lufttemperatur, luftfuktighet, vindriktning/-hastighet, lufttryck, molnhöjd/molnighet, fotosyntetiskt aktiv strålning (PAR).

Oceanografiska variabler: Havsvattentemperatur, konduktivitet, salthalt, ljudhastighet.

Skeppsdata: Position, fart, kurs, stävad kurs, vattendjup.

Se bifogad parameterlista för beskrivning av insamlad data.

Data har inte genomgått kvalitetsgranskning. Användare behöver ta hänsyn till det i all hantering och vidare analys. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2021-07-25 – 2021-09-19

Variabler

669

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: IB Odens egenutvecklade datainsamlingsmetod "Nyval17" baserad på MySQL
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2021-07-25 – 2021-09-19
  • Tidsupplösning: 1 minut
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktiska havet, Arktis

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Enheten för fartygsbaserat forskningsstöd

Publikationer

Versioner

Version 1. 2022-10-07

Version 1: 2022-10-07

DOI: https://doi.org/10.48515/0v1w-8958

Kontakt för frågor om data

Fartyg Datamanager

marine@polar.se

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2022-10-07
Senast uppdaterad: 2022-12-05