Arctic Ocean 2016 - Isens tjocklek och kamerabilder

SND-ID: ecds0237-1.

Ingår i samling hos SND: Arctic Ocean 2016, Isbrytaren Oden

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Åtkomst till data via

Kontakt

Data Manager, Polarforskningssekretariatet

datamanager@polar.se

Skapare/primärforskare

Hans-Martin Heyn - NTNU AMOS - Centre for Autonomous Marine Operations and Systems

Beskrivning

Data insamlade under den svensk-kanadensiska expeditionen Arctic Ocean 2016, med forskningskryssningen Oden.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0237

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-08-08 – 2016-09-20

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktis

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Kontakt för frågor om data

Data Manager, Polarforskningssekretariatet

datamanager@polar.se

Ingår i samling hos SND