Samling Trafiksäkerhetsenkäten

SND-ID: tsu.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Trafiksäkerhetsenkäten är en årligen återkommande studie om trafiksäkerhet. Undersökningen, en av de äldsta löpande undersökningarna inom området, har sedan 1981 genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket (åren 1981-1992), Vägverket (åren 1993-2010) och nu Trafikverket (från år 2011).

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av transportsystemet för väg, järnväg, sjöfart och luftfart. I detta ligger det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Som del i ansvaret ingår att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Frågorna i undersökningen behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Då flera av frågorna återkommer år efter år ger trafiksäkerhetsundersökningen möjlighet att studera trender och utveckling över tid. De återkommande frågorna som handlar om attityder visar bland annat att det i allmänhet tar många år innan några större skillnader i attityder kan påvisas. Det har också visat sig att det i

... Visa mer..
Trafiksäkerhetsenkäten är en årligen återkommande studie om trafiksäkerhet. Undersökningen, en av de äldsta löpande undersökningarna inom området, har sedan 1981 genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket (åren 1981-1992), Vägverket (åren 1993-2010) och nu Trafikverket (från år 2011).

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av transportsystemet för väg, järnväg, sjöfart och luftfart. I detta ligger det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Som del i ansvaret ingår att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Frågorna i undersökningen behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Då flera av frågorna återkommer år efter år ger trafiksäkerhetsundersökningen möjlighet att studera trender och utveckling över tid. De återkommande frågorna som handlar om attityder visar bland annat att det i allmänhet tar många år innan några större skillnader i attityder kan påvisas. Det har också visat sig att det i flera frågor finns stora skillnader i attityder mellan kön och ålder.

Under åren 1981 till 2003 genomfördes undersökningen under hösten. Från och med år 2005 genomförs undersökningen på våren. Fram till mitten av 90-talet skickades enkäten till ungefär 5 000 individer, senare har urvalet utökats till att omfatta omkring 10 000 individer. Urvalet är stratifierat efter kön, ålder och geografiska områden. Åldersintervallet 75-84 år för urvalet förkom till en början med fyra till fem års mellanrum, sedan 1997 finns det med i alla undersökningar. Vilka och hur många geografiska områden varierar mellan de olika studierna. Visa mindre..

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Transport och resor (CESSDA Topic Classification)

Lagstiftning och rättssystem (CESSDA Topic Classification)

Barn (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sår och skador (CESSDA Topic Classification)

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Trafikverket. (2011). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2010 Elektronisk publikation. Borlänge, Trafikverket.
Läs fulltext, Trafikverket

Trafikverket. (2011). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011 Elektronisk publikation. Borlänge, Trafikverket.
Läs fulltext, Trafikverket

Trafikverket. (2012). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2012. Elektronisk publikation. Borlänge, Trafikverket.
Libris | Trafikverket
ISBN: 978-91-7467-390-6

Trafikverket. (2013). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2013. Elektronisk publikation. Borlänge, Trafikverket.
Läs fulltext
ISBN: 978-91-7467-535-1

Trafikverket. (2014). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2014. Elektronisk publikation. Borlänge, Trafikverket
Läs fulltext
ISBN: 978-91-7467-643-3

Vägverket. (1996) Resultat av 1996 års trafiksäkerhetsenkät

Vägverket. (1999). Resultat från 1998 års trafiksäkerhetsenkät. Elektronisk publikation. Borlänge, Vägverket.
ISSN: 1401-9612

Vägverket. (2000). Resultat från 1999 års trafiksäkerhetsenkät. Elektronisk publikation. Borlänge, Vägverket.

Vägverket. (2001). Resultat från 2000 års trafiksäkerhetsenkät. Elektronisk publikation. Borlänge, Vägverket.
ISSN: 1401-9612

Vägverket. (2002). Resultat från 2001 års trafiksäkerhetsenkät. Elektronisk publikation. Borlänge, Vägverket
ISSN: 1401-9612

Vägverket. (2003). Resultat från 2002 års trafiksäkerhetsenkät. Elektronisk publikation. Borlänge, Vägverket.
ISSN: 1401-9612

Vägverket. (2004). Resultat från 2003 års trafiksäkerhetsenkät. Elektronisk publikation. Borlänge, Vägverket.
ISSN: 1401-9612

Vägverket. (2005). Resultat från 2005 års trafiksäkersenkät. Elektronisk publikation. Borlänge, Vägverket
ISSN: 1401-9612

Vägverket. (2006). Resultat från 2006 års trafiksäkerhetsenkät. Elektronisk publikation. Borlänge, Vägverket.
ISSN: 1401-9612

Vägverket. (2007). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2007. Elektronisk publikation. Borlänge, Vägverket.
Läs fulltext, Trafikverket

Vägverket. (2008). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2008. Elektronisk publikation. Borlänge, Vägverket.
Läs fulltext, Trafikverket

Vägverket. (2009). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2009. Elektronisk publikation. Borlänge, Vägverket.
Läs fulltext, Trafikverket

Visa mer.. (17)
Först publicerade dataset: 2002-06-18
Senast publicerade dataset: 2020-02-13