Samling Förtroendebarometer

SND-ID: institutional-trust.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

För MedieAkademins förtroendebarometer, dess analys, sammanställning och presentation ansvarar sedan 2014 professor Henrik Ekengren Oscarsson, verksam vid Göteborgs Universitet, och Toivo Sjörén, TNS SIFO. För studier genomförda fram till och med 2013 ansvarade professorerna Sören Holmberg och Lennart Weibull vid Göteborgs universitet.

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Politik (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, S. & Weibull, L. (2000) Förtroendebarometer 2000. Förtroende för samhällsinstitutioner, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2000-11-28, Göteborg
Läs fulltext

Holmberg, S. & Weibull, L. (2001) Förtroendebarometer 2001. Förtroende för samhällsinstitutioner, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2001-11-20, Göteborg
Läs fulltext

Holmberg, S. & Weibull, L. (2002) Förtroendebarometer 2002. Förtroende för samhällsinstitutioner, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2002-11-19, Göteborg
Läs fultext

Holmberg, S. & Weibull, L. (2003) Förtroendebarometer 2003. Förtroende för samhällsinstitutioner, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2003-11-18, Göteborg
Läs fulltext

Holmberg, S. & Weibull, L. (2004) Förtroendebarometer 2004. Förtroende för samhällsinstitutioner, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2004-12-07, Göteborg
Läs fulltext

Holmberg, S. & Weibull, L. (2005) Förtroendebarometer 2005. Förtroende för samhällsinstitutioner, massmedier, företag och ledare. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2005-12-01, Göteborg
Läs fulltext

Holmberg, S. & Weibull, L. (2006) Förtroendebarometer 2006. Förtroende för samhällsinstitutioner, partier, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2006-11-21, Göteborg
Läs fulltext

Holmberg, S. & Weibull, L. (2007) Förtroendebarometer 2007. Förtroende för samhällsinstitutioner, partier, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2007-11-21, Göteborg
Läs fulltext

Holmberg, S. & Weibull, L. (2008) Förtroendebarometer 2008. Förtroende för samhällsinstitutioner, partier, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2008-11-12, Göteborg
Läs fulltext

Holmberg, S. & Weibull, L. (2009) Förtroendebarometer 2009. Förtroende för samhällsinstitutioner, partier, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2009-11-25, Göteborg.
Läs fulltext

Holmberg, S. & Weibull, L. (2010) Förtroendebarometer 2010. Förtroende för samhällsinstitutioner, partier, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2010-11-10, Göteborg.
Läs fulltext

Holmberg, S. & Weibull, L. (2011) Förtroendebarometer 2011. Förtroende för samhällsinstitutioner, partier, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2011-11-29, Göteborg.
Läs fulltext

Holmberg, S. & Weibull, L. (2012) Förtroendebarometer 2012. Förtroende för samhällsinstitutioner, partier, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2012-03-08, Göteborg.
Läs fulltext

Holmberg, S. & Weibull, L. (2013) Förtroendebarometer 2013. Förtroende för samhällsinstitutioner, partier, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Mediedagarna 2013-03-07, Göteborg.
Läs fulltext

Visa mer.. (14)
Först publicerade dataset: 2014-07-28
Senast publicerade dataset: 2020-05-05