Förtroendebarometer 2013

SND-ID: snd0963-1. Version: 2.1. DOI: https://doi.org/10.5878/002123

Ingår i samling hos SND: Förtroendebarometer

Citering

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

MedieAkademin

TNS Sifo

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2013 genomfördes av TNS Sifo och omfattade 1220 personer som besvarade en nätenkät. Studien genomfördes 7/2 - 17/2 2013 och innefattade 60 institutioner/företag/medier/partier. I 2013 års undersökning ingick även frågor om vilka personer som är mest uppskattade i mediesverige.

Syfte:

Studera svenska folkets förtroende till samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-74 år

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 – Pågående

Variabler

86

Antal individer/objekt

1220

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-02-07 – 2013-02-17
  • Datainsamlare: TNS Sifo
  • Urvalsstorlek: 1220
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politik (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Holmberg, S. & Weibull, L. (2013) Förtroendebarometer 2013. Förtroende för samhällsinstitutioner, partier, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Mediedagarna 2013-03-07, Göteborg.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-07-29
Senast uppdaterad: 2020-05-05