Förtroendebarometer 2002

SND-ID: snd0952-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/002111

Ingår i samling hos SND: Förtroendebarometer

Citering

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

TNS Gallup

MedieAkademin

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2002 omfattade 750 intervjupersoner och genomfördes via telefon 15/10 - 5/11 2002 av NFO Infratest. I 2002 års undersökning ingick även frågor om människors föreställningar om det moraliska agerandet hos olika samhällsinstitutioner samt om institutionernas inflytande på samhällsutvecklingen.

Syfte:

Studera svenska folkets förtroende till samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-74 år

Tidsperiod(er) som undersökts

2002 – Pågående

Variabler

52

Antal individer/objekt

750

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-10-15 – 2002-11-05
  • Datainsamlare: NFO Infratest
  • Urvalsstorlek: 750
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politik (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Holmberg, S. & Weibull, L. (2002) Förtroendebarometer 2002. Förtroende för samhällsinstitutioner, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2002-11-19, Göteborg
Läs fultext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-07-29
Senast uppdaterad: 2020-05-05