Samling Journalistundersökningarna

SND-ID: swedish-journalist.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Journalistundersökningen är en vetenskaplig frågeundersökning som genomförs vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet (JMG). Formuläret går ut till slumpmässigt valda journalister i hela Sverige.

Undersökningen syftar till att belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll, arbetssituation och medieutvecklingen.

Den första undersökningen gjordes 1989 och har genomförts sex gånger, senast 2011. Resultaten finns presenterade bland annat i böckerna Den svenska journalistkåren (Asp, 2007) och Svenska journalister 1989-2011 (Asp, 2012). Undersökningsserien har också resulterat flera artiklar och i ett flertal doktorsavhandlingar i universitetsämnet journalistik.

Under de tjugotvå år som gått sedan 1989 har det svenska mediesystemet förändrats i grunden. Etermediemonopolet har avskaffats, kommersiell radio och TV har vuxit fram, Internet och nya medier har kommit till, arbetssätt har förändrats och påverkats av nya tekniker. Och under senare år har de sociala mediernas roll i journalistiken fått särskild uppmärksamhet. Jou

... Visa mer..
Journalistundersökningen är en vetenskaplig frågeundersökning som genomförs vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet (JMG). Formuläret går ut till slumpmässigt valda journalister i hela Sverige.

Undersökningen syftar till att belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll, arbetssituation och medieutvecklingen.

Den första undersökningen gjordes 1989 och har genomförts sex gånger, senast 2011. Resultaten finns presenterade bland annat i böckerna Den svenska journalistkåren (Asp, 2007) och Svenska journalister 1989-2011 (Asp, 2012). Undersökningsserien har också resulterat flera artiklar och i ett flertal doktorsavhandlingar i universitetsämnet journalistik.

Under de tjugotvå år som gått sedan 1989 har det svenska mediesystemet förändrats i grunden. Etermediemonopolet har avskaffats, kommersiell radio och TV har vuxit fram, Internet och nya medier har kommit till, arbetssätt har förändrats och påverkats av nya tekniker. Och under senare år har de sociala mediernas roll i journalistiken fått särskild uppmärksamhet. Journalistundersökningen 2011 följer upp tidigare undersökningar och ger en bred belysning av vilka förändringar som ägt rum i journalistkåren under de två senaste decennierna. Många frågor som ställt i studien går också att koppla samman med SOM-undersökningarna.

Den långa undersökningsserien är unik, även i ett internationellt perspektiv. En motsvarande undersökningsserie finns endast i USA. Visa mindre..

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson, A M. (1997) Vem är den svenske journalisten? - En studie av journalistkåren i yrkesliv och vardagsliv 1994 - 1995. Report no. 73. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.

Andersson, U 2008, 'Journalists' attitudes to readership studies: a study of newspaper journalists and editors-in-chief in Sweden' Paper presented at, Aten, Greece, 19-05-08 - 22-05-08,

Andersson, U 2009, Journalister och deras publik: förhållningssätt bland svenska journalister. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Göteborg. Göteborgsstudier i journalistik och masskommunikation, no. 55
Swepub | Till lärosätets (gu) databas | Google Books
ISSN: 1101-4652
ISBN: 9789188212740

Andersson, Ulrika & Jenny Wiik (2013). Journalism Meets Management: Changing Leadership in Swedish News Organizations. Journalism Practice 7(6), 705-719.
Swepub | Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 1751-2786

Andersson, Ulrika (2013). Contribution or Constrain? Audience interaction in online newspapers in Sweden. Asian Journal of Humanities and Social Studies.

Andersson, Ulrika (2013). Maintaining Power by Guarding the Gates: Journalists' Perceptions of Audience Participation in Online Newspapers. Journalism and Mass Communication 3(1), 1-13.
Swepub | Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 2160-6579

Asp, K (ed.) 2007, Den svenska journalistkåren. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Göteborg. Göteborgsstudier i journalistik och masskommunikation, no. 48
Swepub | Till lärosätets (gu) databas | Libris
ISSN: 1101-4652
ISBN: 978-91-88212-01-6

Asp, K (ed.) 2012, Svenska journalister 1989-2011. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Göteborg.
Libris
ISBN: 9789188212511

Bergström, Annika & Ingela Wadbring (2012). Journalists and audiences as obstacles and opportunities for reader comments, 4th European Communication Conference, Ecrea 2012, 24-27 October, Istanbul . s. 18.

Bergström, Annika & Ulrika Hedman (2013). Where the (inter)action is: Journalists' and the audiences' social media use, Future of Journalism 2013, 11–13 September, Cardiff, UK.

Edström, Maria & M. Ladendorf (2012). Flexible Careers for Traditions or Modernity - Gendered Negotiations among Freelance Journalists, ECREA 4th European Communication Conference, Istanbul, 24-27 October 2012.

Edström, Maria & M. Ladendorf (2012). Freelance Journalists as a Flexible Workforce in Media Industries. Journalism Practice 6(5-6), 711-721.
Swepub | Till lärosätets (du) databas

Ghersetti, Marina (2012). Journalistikens nyhetsvärdering. I Lars Nord & Jesper Strömbäck (red)Medierna och demokratin, s. 205-232. Lund: Studentlitteratur.
Swepub | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-44-07666-9

Hedman, Ulrika & Monika Djerf-Pierre (2013). The social journalist: Embracing the social media life or creating a new digital divide?, ICA 2013, 17–21 June, London.
Swepub | Till lärosätets (gu) databas

Hedman, Ulrika & Monika Djerf-Pierre (2013). The social journalist: Embracing the social media life or creating a new digital divide?. Digital Journalism 1(3), 368-385.
Swepub | Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 2167-0811

Jenny Wiik (2009) Identities under construction: professional journalism in a phase of destabilization, International Review of Sociology: Revue Internationale de Sociologie, 19:2, 351-365, DOI:10.1080/03906700902833676
Swepub | Till lärosätets (gu) databas

Johansson Bengt, Djerf-Pierre Monika, Börjesson Britt, & Weibull Lennart (2001). Journalist 2000. (JMG Granskaren, 2001:2-3). Göteborg: Instutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet
Lärosätets databas | Swepub | Libris

Weibull, Lennart & Asp, Kent (eds.) (1991) Svenska journalister - ett grupporträtt. Stockholm: Tiden.
Libris | Google Books
ISBN: 9789155037376

Weibull, Lennart (1995) Journalister om journalisten. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Libris | Google Books

Wiik, J 2010, Journalism in transition: the professional identity of Swedish journalists. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Göteborg. Göteborgsstudier i journalistik och masskommunikation, no. 59
Google Books | Swepub | Till lärosätets (gu) databas | Libris
ISSN: 1101-4652
ISBN: 9789188212801

Visa mer.. (20)
Först publicerade dataset: 2013-11-06
Senast publicerade dataset: 2020-09-30