Journalist 1994

SND-ID: snd0592-1. Version: 2.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002223

Ingår i samling hos SND: Journalistundersökningarna

Citering

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Monica Löfgren-Nilsson - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för journalistik medier och kommunikation rorId

Beskrivning

1989 genomfördes undersökningen Journalist 1989. Syftet med undersökningen var att få en genomlysning av den svenska journalistkåren vad gäller social sammansättning, synen på den journalistiska yrkesrollen, synen på den egna arbetsplatsens sätt att fungera, synen på medier och journalistik samt synen på press- och yrkesetik.

Journalist 1994 är en uppföljning av vad som hänt under fem år i vissa av dessa frågor. Undersökningen är initierad av en forskargrupp vid institutionen för journalistik i samarbete med forskningsprojekt vid statsvetenskapliga institutionen samt tidningen Journalisten och Svenska Journalistförbundet. Frågeformuläret var indelat i nio sammanhängande frågeblock: arbete och yrkesroll; pressetiska regler och yrkesetik; medievanor; politik och samhälle; hälsorisker; miljö; tidningen Journalisten; Svenska journalistförbundet; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Undersökningen syftar till att belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll, arbetssituation och medieutvecklingen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska journalister (medlemmar, ej studerande eller pensionärer, i Svenska Journalistförbundet)

Tidsperiod(er) som undersökts

1994-10-04 – 1994-12-10

Variabler

520

Antal individer/objekt

1069

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

67%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-10-04 – 1994-12-10
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Församling

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson, A M. (1997) Vem är den svenske journalisten? - En studie av journalistkåren i yrkesliv och vardagsliv 1994 - 1995. Report no. 73. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.

Weibull, Lennart (1995) Journalister om journalisten. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Libris | Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 2.0. 2014-10-06

Version 2.0: 2014-10-06

DOI: https://doi.org/10.5878/002223

Version 1.0. 1998-09-08

Version 1.0: 1998-09-08

DOI: https://doi.org/10.5878/000898

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2014-10-06
Senast uppdaterad: 2020-09-30