Journalist 2011

SND-ID: snd0926-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001611

Ingår i samling hos SND: Journalistundersökningarna

Citering

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för journalistik medier och kommunikation rorId

Beskrivning

Journalist´11 är en vetenskaplig frågeundersökning som genomförs vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet (JMG). Formuläret går ut till 2 500 slumpmässigt valda journalister i hela Sverige.

Undersökningen syftar till att belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll, arbetssituation och medieutvecklingen.

Journalist´11 är den sjätte undersökningen som genomförts vid JMG. Den första gjordes 1989. Resultaten från den senaste undersökningen Journalist´05 presenterades bland annat i boken Den svenska journalistkåren. Undersökningsserien har även resulterat i ett flertal doktorsavhandlingar i universitetsämnet journalistik.

Under de tjugotvå år som gått sedan 1989 har det svenska mediesystemet förändrats i grunden. Etermediemonopolet har avskaffats, kommersiell radio och TV har vuxit fram, Internet och nya medier har kommit till, arbetssätt har förändrats och påverkats av nya tekniker. Och under senare år har de sociala mediernas roll i journalistiken fått särskild uppmärksamhet.

Det främsta syftet med Journalist´11 är

... Visa mer..
Journalist´11 är en vetenskaplig frågeundersökning som genomförs vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet (JMG). Formuläret går ut till 2 500 slumpmässigt valda journalister i hela Sverige.

Undersökningen syftar till att belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll, arbetssituation och medieutvecklingen.

Journalist´11 är den sjätte undersökningen som genomförts vid JMG. Den första gjordes 1989. Resultaten från den senaste undersökningen Journalist´05 presenterades bland annat i boken Den svenska journalistkåren. Undersökningsserien har även resulterat i ett flertal doktorsavhandlingar i universitetsämnet journalistik.

Under de tjugotvå år som gått sedan 1989 har det svenska mediesystemet förändrats i grunden. Etermediemonopolet har avskaffats, kommersiell radio och TV har vuxit fram, Internet och nya medier har kommit till, arbetssätt har förändrats och påverkats av nya tekniker. Och under senare år har de sociala mediernas roll i journalistiken fått särskild uppmärksamhet.

Det främsta syftet med Journalist´11 är att följa upp tidigare undersökningar och ge en bred belysning av vilka förändringar som ägt rum i journalistkåren under de två senaste decennierna. Många frågor i Journalist´11 är därför desamma som ställts i tidigare undersökningar.

Likalydande frågor ställs också till allmänheten, och till riksdagsledamöter. Jämförelser görs med SOM-institutets undersökning 2011 och med Riksdagsenkät 2010. Även i dessa fall görs jämförelser bakåt i tiden med Journalist´89 som startpunkt.

Den långa undersökningsserien är unik, även i ett internationellt perspektiv. En motsvarande undersökningsserie finns endast i USA.

Syfte:

Undersökningen syftar till att belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll, arbetssituation och medieutvecklingen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska journalister (medlemmar, ej studerande eller pensionärer, i Svenska Journalistförbundet)

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-09 – 2012-02

Variabler

369

Antal individer/objekt

1414

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

60%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-10-11 – 2012-01-01
  • Instrument: Frågeformulär, Journalist´11 (Strukturerat frågeformulär) - Fråeformulär med 72 frågor.
  • Urvalsstorlek: 2500
  • Antal ej svarande: 1086
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson, Ulrika (2013). Maintaining Power by Guarding the Gates: Journalists' Perceptions of Audience Participation in Online Newspapers. Journalism and Mass Communication 3(1), 1-13.
Swepub | Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 2160-6579

Andersson, Ulrika (2013). Contribution or Constrain? Audience interaction in online newspapers in Sweden. Asian Journal of Humanities and Social Studies.

Andersson, Ulrika & Jenny Wiik (2013). Journalism Meets Management: Changing Leadership in Swedish News Organizations. Journalism Practice 7(6), 705-719.
Swepub | Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 1751-2786

Ghersetti, Marina (2012). Journalistikens nyhetsvärdering. I Lars Nord & Jesper Strömbäck (red)Medierna och demokratin, s. 205-232. Lund: Studentlitteratur.
Swepub | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-44-07666-9

Asp, K (ed.) 2012, Svenska journalister 1989-2011. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Göteborg.
Libris
ISBN: 9789188212511

Edström, Maria & M. Ladendorf (2012). Flexible Careers for Traditions or Modernity - Gendered Negotiations among Freelance Journalists, ECREA 4th European Communication Conference, Istanbul, 24-27 October 2012.

Hedman, Ulrika & Monika Djerf-Pierre (2013). The social journalist: Embracing the social media life or creating a new digital divide?, ICA 2013, 17–21 June, London.
Swepub | Till lärosätets (gu) databas

Bergström, Annika & Ulrika Hedman (2013). Where the (inter)action is: Journalists' and the audiences' social media use, Future of Journalism 2013, 11–13 September, Cardiff, UK.

Hedman, Ulrika & Monika Djerf-Pierre (2013). The social journalist: Embracing the social media life or creating a new digital divide?. Digital Journalism 1(3), 368-385.
Swepub | Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 2167-0811

Edström, Maria & M. Ladendorf (2012). Freelance Journalists as a Flexible Workforce in Media Industries. Journalism Practice 6(5-6), 711-721.
Swepub | Till lärosätets (du) databas

Bergström, Annika & Ingela Wadbring (2012). Journalists and audiences as obstacles and opportunities for reader comments, 4th European Communication Conference, Ecrea 2012, 24-27 October, Istanbul . s. 18.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2013-11-06
Senast uppdaterad: 2020-09-30