Samling Välfärdsstatsundersökningarna

SND-ID: ws.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

I serien undersöks svenskarnas attityder till välfärdspolitik. Ett antal av undersökningens frågor återfinns också i ISSP-undersökningen som genomförs varje år i flera länder. I undersökningen fick respondenterna ange i vilken grad de instämde i ett antal påståenden som hämtats från den aktuella svenska debatten. De fick också ange sin inställning till och erfarenhet av offentliga utgifter och social service, hur de ansåg att olika verksamheter ska finansieras och vilka som är bäst lämpade att sköta olika verksamheter. Ett antal frågor berörde inställningen till socialförsäkringar och hur respondenterna ansåg att ansvaret bör fördelas mellan den enskilde och det offentliga när det gäller att betala dessa försäkringar. Respondenterna fick även ange hur vanligt de tror det är att sociala bidrag och tjänster missbrukas och vilka egna erfarenheter de haft av social service. En serie frågor berörde sannolikheten för att själv komma att råka ut för en situation där privatekonomin kommer att påverkas negativt och om de känner ett behov av att komplettera det offentliga välfärdssystemet med egna priva

... Visa mer..
I serien undersöks svenskarnas attityder till välfärdspolitik. Ett antal av undersökningens frågor återfinns också i ISSP-undersökningen som genomförs varje år i flera länder. I undersökningen fick respondenterna ange i vilken grad de instämde i ett antal påståenden som hämtats från den aktuella svenska debatten. De fick också ange sin inställning till och erfarenhet av offentliga utgifter och social service, hur de ansåg att olika verksamheter ska finansieras och vilka som är bäst lämpade att sköta olika verksamheter. Ett antal frågor berörde inställningen till socialförsäkringar och hur respondenterna ansåg att ansvaret bör fördelas mellan den enskilde och det offentliga när det gäller att betala dessa försäkringar. Respondenterna fick även ange hur vanligt de tror det är att sociala bidrag och tjänster missbrukas och vilka egna erfarenheter de haft av social service. En serie frågor berörde sannolikheten för att själv komma att råka ut för en situation där privatekonomin kommer att påverkas negativt och om de känner ett behov av att komplettera det offentliga välfärdssystemet med egna privata försäkringar. Ett annat frågebatteri behandlade åsikter om de svenska skatterna, skattetrycket allmänt samt för olika inkomstgrupper och inställning till att inte uppge alla inkomster och därigenom betala mindre i inkomstskatt. Socio-ekonomiska bakgrundsuppgifter inkluderar sysselsättning, facklig organisationstillhörighet, utbildning, politisk preferens, bostad, inkomst, civilstånd, makes/sambos sysselsättning och inkomst, antal barn i hushållet samt föräldrars medborgarskap. Visa mindre..

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter (CESSDA Topic Classification)

Välfärdspolitik (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)

Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Eger, M A. Even in Sweden: The effect of immigration on support for welfare state spending. Studentarbete vid Department of Sociology, University of Washington

Grape, L. (2009) En sjukförsäkring som ger trygghet? Om tilltro till försäkringen och åsikter om den. Arbetslivsenheten, Landsorganisationen i Sverige
Google Books
ISBN: 9789156625596

Hjerm, M., & Svallfors, S. (1998) Åsikter om skatter och offentliga sektorn 1997 : kodbok for maskinläsbar datafil. Umeå: Department of Sociology.

Olsson, E., Edlund, J., & Svallfors, S. (2002) Åsikter om den offentliga sektorn och skatterna 2002 : kodbok för maskinläsbar datafil, Umeå: Department of Sociology.

Stenberg, K., & Svallfors, S. (1992) Åsikter om den offentliga sektorn. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Department of Sociology.
ISBN: 9179240410

Sundström, E., & Svallfors, S. (1995) Åsikter om den offentliga sektorn och skatterna : kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Department of Sociology.

Svallfors, S. (1994) Farväl till välfärdsstaten. TLM nr 19, 1994, s. 21-24.

Svallfors, S. (1994) Farväl till välfärdsstaten? Attityder till svensk välfärdspolitik 1986-92. In Har vi råd att avvara välfärden?. Stockholm: FKF debatt.

Svallfors, S. (1994) Svenskarna och välfärdspolitiken: opinionstrender 1970-93. Häften för kritiska studier, nr 2-3, 1994, s. 39-52.

Svallfors, S. (1995) Den stabila välfärdsopinionen : attityder till svensk välfärdspolitik 1986-1992. Report no 5, project Opinioner kring 1991 års skattereform. Umeå: Department of Sociology.

Svallfors, S. (1995) Den svenska välfärdsopinionen. Välfärdsbulletinen, nr 1, 1995.

Svallfors, S. (1995) Svenskarna och välfärdspolitiken: opinionstrender 1970-93. Stockholm: TCO.

Svallfors, S. (1995) The End of Class Politics? Structural Cleavages and Attitudes to Swedish Welfare Policies. Acta Sociologica, 1995.

Åberg, R. (1993) Århundradets skattereform? Politik och opinion kring 1991 års skattereform. Stockholm: Norstedts.
Libris | Google Books
ISBN: 9789138134856

Visa mer.. (14)
Först publicerade dataset: 1992-12-01
Senast publicerade dataset: 2020-05-08