Välfärdsstatsundersökningen 2010

SND-ID: snd0904-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001116

Ingår i samling hos SND: Välfärdsstatsundersökningarna

Citering

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Ingemar Johansson Sevä - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Denna undersökning är den femte i serien Välfärdsstatsundersökningar. De fyra tidigare undersökningarna genomfördes 1986, 1992, 1997 och 2002. I serien undersöks svenskarnas attityder till välfärdspolitik. Ett antal av undersökningens frågor återfinns också i ISSP-undersökningen som genomförs varje år i flera länder. I undersökningen fick respondenterna ange i vilken grad de instämde i ett antal påståenden som hämtats från den aktuella svenska debatten. De fick också ange sin inställning till och erfarenhet av offentliga utgifter och social service, hur de ansåg att olika verksamheter ska finansieras och vilka som är bäst lämpade att sköta olika verksamheter. Ett antal frågor berörde inställningen till socialförsäkringar och hur respondenterna ansåg att ansvaret bör fördelas mellan den enskilde och det offentliga när det gäller att betala dessa försäkringar. Respondenterna fick även ange hur vanligt de tror det är att sociala bidrag och tjänster missbrukas och vilka egna erfarenheter de haft av social service. En serie frågor berörde sannolikheten för att själv komma att råka ut för en situati

... Visa mer..
Denna undersökning är den femte i serien Välfärdsstatsundersökningar. De fyra tidigare undersökningarna genomfördes 1986, 1992, 1997 och 2002. I serien undersöks svenskarnas attityder till välfärdspolitik. Ett antal av undersökningens frågor återfinns också i ISSP-undersökningen som genomförs varje år i flera länder. I undersökningen fick respondenterna ange i vilken grad de instämde i ett antal påståenden som hämtats från den aktuella svenska debatten. De fick också ange sin inställning till och erfarenhet av offentliga utgifter och social service, hur de ansåg att olika verksamheter ska finansieras och vilka som är bäst lämpade att sköta olika verksamheter. Ett antal frågor berörde inställningen till socialförsäkringar och hur respondenterna ansåg att ansvaret bör fördelas mellan den enskilde och det offentliga när det gäller att betala dessa försäkringar. Respondenterna fick även ange hur vanligt de tror det är att sociala bidrag och tjänster missbrukas och vilka egna erfarenheter de haft av social service. En serie frågor berörde sannolikheten för att själv komma att råka ut för en situation där privatekonomin kommer att påverkas negativt och om de känner ett behov av att komplettera det offentliga välfärdssystemet med egna privata försäkringar. Ett annat frågebatteri behandlade åsikter om de svenska skatterna, skattetrycket allmänt samt för olika inkomstgrupper och inställning till att inte uppge alla inkomster och därigenom betala mindre i inkomstskatt. Socio-ekonomiska bakgrundsuppgifter inkluderar sysselsättning, facklig organisationstillhörighet, utbildning, politisk preferens, bostad, inkomst, civilstånd, makes/sambos sysselsättning och inkomst, antal barn i hushållet samt föräldrars medborgarskap.

Syfte:

Studera dynamiken i välfärdsattityderna Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-79 år och bosatta i Sverige

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-03-05 – 2010-06-15

Variabler

165

Antal individer/objekt

3842

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

55%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-03-05 – 2010-06-15
  • Datainsamlare: TNS Sifo
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
  • Diarienummer hos finansiär: 2009-0026
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter (CESSDA Topic Classification)

Välfärdspolitik (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)

Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2012-04-10
Senast uppdaterad: 2020-05-08