Samling SwedPop

SND-ID: swedpop.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

SwedPop är en infrastruktur som samordnar de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige till en gemensam resurs för det nationella och internationella forskarsamhället. Långa obrutna tidsserier som omfattar hela befolkningen finns tillgängliga från mitten av 1600-talet ända fram till idag. Dessa är en enastående resurs inom många forskningsområden. Bland annat kan data användas för att belysa de långsiktiga demografiska, sociala och ekonomiska processer som omformade Sverige, från ett traditionellt bondesamhälle fram till dagens postindustriella välfärdssamhälle.

I samordningsprojektet ingår: Demografiska databasen (Umeå universitet), Skånes ekonomiska och demografiska databas (Lunds universitet), SweCens-databasen (Riksarkivet, Stockholm), Rotemansarkivet (stadsarkivet i Stockholm), samt Göteborgs Befolkningspanel (avdelningen för ekonomisk historia, Handelshögskolan, GU). Dessa befolkningsdatabaser omfattar en bredd av geografiska områden i hela Sverige som omfattar både stad och landsbygd samt skilda sociala och ekonomiska strukturer. Människor kan följas i tid och rum, över he

... Visa mer..
SwedPop är en infrastruktur som samordnar de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige till en gemensam resurs för det nationella och internationella forskarsamhället. Långa obrutna tidsserier som omfattar hela befolkningen finns tillgängliga från mitten av 1600-talet ända fram till idag. Dessa är en enastående resurs inom många forskningsområden. Bland annat kan data användas för att belysa de långsiktiga demografiska, sociala och ekonomiska processer som omformade Sverige, från ett traditionellt bondesamhälle fram till dagens postindustriella välfärdssamhälle.

I samordningsprojektet ingår: Demografiska databasen (Umeå universitet), Skånes ekonomiska och demografiska databas (Lunds universitet), SweCens-databasen (Riksarkivet, Stockholm), Rotemansarkivet (stadsarkivet i Stockholm), samt Göteborgs Befolkningspanel (avdelningen för ekonomisk historia, Handelshögskolan, GU). Dessa befolkningsdatabaser omfattar en bredd av geografiska områden i hela Sverige som omfattar både stad och landsbygd samt skilda sociala och ekonomiska strukturer. Människor kan följas i tid och rum, över hela livsloppet och mellan generationer. Samtidigt blir flergenerationsforskning inom många vetenskapsområden möjlig och tvärvetenskaplig forskning stimuleras.

Avsikten med samordningen är att skapa en gemensam databasstruktur som radikalt förbättrar möjligheten till att bedriva jämförande forskning med befolkningsdata, både i Sverige och internationellt.


Kontaktperson, SwedPop:
Elisabeth Engberg, Områdeschef, Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ)
elisabeth.engberg@umu.se Visa mindre..

Forskningsområde

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Demografi (population, vitalstatistik och folkräkningar) (CESSDA Topic Classification)

Folkräkningar (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Kost och näring (CESSDA Topic Classification)

Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)

Ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Migration (CESSDA Topic Classification)

Morbiditet och mortalitet (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

... Visa mer..

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Demografi (population, vitalstatistik och folkräkningar) (CESSDA Topic Classification)

Folkräkningar (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Kost och näring (CESSDA Topic Classification)

Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)

Ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Migration (CESSDA Topic Classification)

Morbiditet och mortalitet (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Religionshistoria (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia (CESSDA Topic Classification)

Övrig annan lantbruksvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomisk historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Inkomster, egendom och investeringar/sparande (CESSDA Topic Classification)

Visa mindre..
Först publicerade dataset: 2014-02-26
Senast publicerade dataset: 2021-11-01