Skånes ekonomisk-demografiska databas (SEDD)

SND-ID: ext0156-1.

Ingår i samling hos SND: SwedPop

Tillhörande dokumentation

Skapare/primärforskare

Martin Dribe - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Patrick Svensson - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Tommy Bengtsson - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Ekonomisk-historiska institutionen rorId

Beskrivning

Skånes ekonomisk-demografiska databas (SEDD) innehåller demografiska och socioekonomiska data från 1600-talet till idag. Informationen är hämtad ifrån nio stycken rurala socknar i Skåne (Ekeby, Frillestad, Halmstad, Hässlunda, Hög, Kågeröd, Kävlinge, Sireköpinge och Stenestad) samt från en tätort (Helsingborg), där kyrkböckernas uppgifter om individers födslar, dödsfall och giftermål länkats samman för att rekonstruera familjer och familjeförhållanden. Databasen är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Landsarkivet i Lund och Centrum för Ekonomisk Demografi vid Lunds universitet. Samarbetet har resulterat i en händelsedatabas (tillgänglig via Landsarkivet) och en forskningsdatabas. Beskrivningen nedan rör forskningsdatabasen som innehåller fem församlingar i Skåne: Halmstad, Hög, Kågeröd, Kävlinge och Sireköpinge.

I dagsläget innehåller forskningsdatabasen data för 104 000 individer från 1646 fram till år 1968, som kompletterats med information från SCB för perioden fram till 2011. Individer följs från födsel eller inflyttning till död eller utflyttning. För närvarande excerperas även dat

... Visa mer..
Skånes ekonomisk-demografiska databas (SEDD) innehåller demografiska och socioekonomiska data från 1600-talet till idag. Informationen är hämtad ifrån nio stycken rurala socknar i Skåne (Ekeby, Frillestad, Halmstad, Hässlunda, Hög, Kågeröd, Kävlinge, Sireköpinge och Stenestad) samt från en tätort (Helsingborg), där kyrkböckernas uppgifter om individers födslar, dödsfall och giftermål länkats samman för att rekonstruera familjer och familjeförhållanden. Databasen är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Landsarkivet i Lund och Centrum för Ekonomisk Demografi vid Lunds universitet. Samarbetet har resulterat i en händelsedatabas (tillgänglig via Landsarkivet) och en forskningsdatabas. Beskrivningen nedan rör forskningsdatabasen som innehåller fem församlingar i Skåne: Halmstad, Hög, Kågeröd, Kävlinge och Sireköpinge.

I dagsläget innehåller forskningsdatabasen data för 104 000 individer från 1646 fram till år 1968, som kompletterats med information från SCB för perioden fram till 2011. Individer följs från födsel eller inflyttning till död eller utflyttning. För närvarande excerperas även data för Landskrona under 1900-talet. Att det är en så pass heltäckande databas, samt att den kombinerar demografiska och socioekonomiska uppgifter, medför att SEDD är unik i Sverige.


De demografiska variablerna inkluderar:

Födslar
Dödsfall
Dödsorsaker
Giftermål
Inflyttning
Utflyttning
Födelseordning

De socioekonomiska och hälsorelaterade variablerna inkluderar:

Yrke
Jordinnehav
Bostadstyp
Äganderätt
Inkomst
Längd
Hälsa vid födsel
Hälsa vid mönstring
Till dessa finns hushållsvariabler såsom familjestorlek, position inom familjen etc.

Syfte:

Skånes ekonomisk-demografiska databas (SEDD) har som syfte att fungera som en forskningsinfrastruktur som kan tillgodose såväl den ekonomiska och demografiska forskningens som släkt- och hembygdsforskares behov. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Population

Familjer i tio skånska socknar på arton- och nittonhundratalet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1983 – Pågående

Datainsamling
Geografisk täckning

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Ekonomisk-historiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Övrig annan lantbruksvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomisk historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Demografi (population, vitalstatistik och folkräkningar) (CESSDA Topic Classification)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Inkomster, egendom och investeringar/sparande (CESSDA Topic Classification)

Publikationer