POPLINK - Demografiska databasen

SND-ID: ext0086-1.

Ingår i samling hos SND: SwedPop

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Umeå universitet, Demografiska databasen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Demografiska databasen rorId

Beskrivning

POPLINK är en ny forskningsinfrastruktur som Demografiska databasen håller på att bygga upp med stöd från Riksbankens Jubileumsfond och Umeå universitet. Databasen innehåller individdata från Umeå- och Skellefteåregionen för tiden 1700 till 1950. I början av 2014 fanns information om cirka 600 000 individer, 3,3 miljoner poster och uppemot 15 generationer. Detta gör POPLINK till en av världens allra största och mest detaljerade befolkningsdatabaser.

Databasen är en resurs för många vetenskapsområden. Inte minst eftersom det går att koppla ihop POPLINK med moderna register. Det innebär exempelvis att livsvetenskaperna kan studera hur arv och miljö påverkar utvecklingen av våra vanligaste folksjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes. Inom samhällsvetenskap och humaniora öppnar den ökade tillgången till digitala individdata för nya perspektiv på välfärdsstatens framväxt och den tid som formade det moderna Sverige.

POPLINK är en ren forskningsdatabas. Det innebär att endast akademiska forskare kan få tillgång till den efter godkänd prövning i regional etikprövningsnämnd.

Sy

... Visa mer..
POPLINK är en ny forskningsinfrastruktur som Demografiska databasen håller på att bygga upp med stöd från Riksbankens Jubileumsfond och Umeå universitet. Databasen innehåller individdata från Umeå- och Skellefteåregionen för tiden 1700 till 1950. I början av 2014 fanns information om cirka 600 000 individer, 3,3 miljoner poster och uppemot 15 generationer. Detta gör POPLINK till en av världens allra största och mest detaljerade befolkningsdatabaser.

Databasen är en resurs för många vetenskapsområden. Inte minst eftersom det går att koppla ihop POPLINK med moderna register. Det innebär exempelvis att livsvetenskaperna kan studera hur arv och miljö påverkar utvecklingen av våra vanligaste folksjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes. Inom samhällsvetenskap och humaniora öppnar den ökade tillgången till digitala individdata för nya perspektiv på välfärdsstatens framväxt och den tid som formade det moderna Sverige.

POPLINK är en ren forskningsdatabas. Det innebär att endast akademiska forskare kan få tillgång till den efter godkänd prövning i regional etikprövningsnämnd.

Syfte:

Demografiska databasen (DDB) är en särskild enhet vid Umeå universitet med inriktning på dataproduktion och forskning. DDB skapar och tillgängliggör befolkningsdatabaser, främst baserade på historisk information från kyrkböcker från 1700-, 1800- och 1900-talen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1700 – 1950

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: I ett första steg registreras data från församlingar i Skellefteå- och Umeåregionen in, men den långsiktiga målsättningen är att successivt utvidga databasen till att omfatta stora delar av hela Västerbotten.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Demografiska databasen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Kost och näring (CESSDA Topic Classification)

Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)

Folkräkningar (CESSDA Topic Classification)

Ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Publikationer