Folkmängdsdatabasen - Demografiska databasen

SND-ID: ext0085-1.

Ingår i samling hos SND: SwedPop

Åtkomst till data via

Skapare/primärforskare

Umeå universitet, Demografiska databasen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Demografiska databasen rorId

Beskrivning

I folkmängdsdatabasen finns information om den totala folkmängden i Sveriges församlingar, städer och kommuner enligt nutida indelning vart tionde år under perioden 1810-1990.

Uppgifterna i databasen är ursprungligen insamlade av Christian Svärd. Han har i sin tur överlåtit materialet till Demografiska databasen som registrerat in dem. Folkmängdsuppgifterna kommer huvudsakligen från SCB:s historiska publikationer, medan kompletterande uppgifter har hämtats från Tabellverkets folkmängdsformulär.

Du kan själv söka data ur databasen med hjälp av verktyget Folkmängd 1810-1990 som finns på Demografiska Databasens hemsida.

Syfte:

Demografiska databasen (DDB) är en särskild enhet vid Umeå universitet med inriktning på dataproduktion och forskning. DDB skapar och tillgängliggör befolkningsdatabaser, främst baserade på historisk information från kyrkböcker från 1700-, 1800- och 1900-talen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1810 – 1990

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Demografiska databasen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Demografi (population, vitalstatistik och folkräkningar) (CESSDA Topic Classification)

Folkräkningar (CESSDA Topic Classification)

Publikationer