ORVESTO 1977-I

SND-ID: snd0045-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002594

Ingår i samling hos SND: Sverige nu

Citering

Alternativ titel

Sverige nu 1977-I

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Beskrivning

In the middle of the sixties Testologen AB, in cooperation with a group of advertisers, introduced a new way of investigation where data about the target groups, i.e. interests, consumer habits, possessions, buying intentions, and data about reading habits were collected in the same survey. At SSD there are now surveys available from the Sweden Now series covering the period 1972-1991.
In the 1977 survey the respondents had to indicate their reading habits concerning fifteen different daily papers, weekdays and weekends respectively. They also had to state their reading habits concerning nearly fifty papers from the weekly and monthly press. Other questions dealt with the household´s possession of a number of capital goods such as, car, camera, projector, washing machine, dishwasher, etc. and also if there were any dogs, cats, aquarium fishes or cagebirds in the household. A group of questions is dealing with buying habits and purchasing intentions for a number of products, as well as how frequently different shops are visited. A number of questions about personal interests are introduced by ´

... Visa mer..
In the middle of the sixties Testologen AB, in cooperation with a group of advertisers, introduced a new way of investigation where data about the target groups, i.e. interests, consumer habits, possessions, buying intentions, and data about reading habits were collected in the same survey. At SSD there are now surveys available from the Sweden Now series covering the period 1972-1991.
In the 1977 survey the respondents had to indicate their reading habits concerning fifteen different daily papers, weekdays and weekends respectively. They also had to state their reading habits concerning nearly fifty papers from the weekly and monthly press. Other questions dealt with the household´s possession of a number of capital goods such as, car, camera, projector, washing machine, dishwasher, etc. and also if there were any dogs, cats, aquarium fishes or cagebirds in the household. A group of questions is dealing with buying habits and purchasing intentions for a number of products, as well as how frequently different shops are visited. A number of questions about personal interests are introduced by ´Human interests are different. How great is your interest for the following subjects and activities´. Subsequently the respondent is asked how interested he/she is in buying food, cooking, having guests, leisure time activities, etc. There is information about the respondent´s gender, marital status, age, income, occupation, education and housing, and also about the household´s size, age structure, and total income of household. Sweden Now 1977 is almost a total replication from the year before. The only exception is that a group of questions about decisional power in the household have been added.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-67 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet draget från SCBs register över totalbefolkningen (RTBS)

Tidsperiod(er) som undersökts

1976-10-01 – 1977-02-15

Variabler

308

Antal individer/objekt

5323

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-10-01 – 1976-11-26
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-11-03 – 1977-01-12
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-11-30 – 1977-02-15
 • Datainsamlare: Testologen AB
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Konsumtion och konsumentbeteende (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Public relations (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Testologen Ltd. (1977) Orvesto 1977-I : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 1984-02-01

Version 1.0: 1984-02-01

DOI: https://doi.org/10.5878/002594

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

ORVESTO 1978-I

ORVESTO 1978-II

ORVESTO 1979-I

ORVESTO 1979-II

ORVESTO 1977-II

ORVESTO 1976-I

ORVESTO 1976-II

ORVESTO 1975-I

ORVESTO 1975-II

ORVESTO 1974-I

ORVESTO 1974-II

ORVESTO 1973-II

ORVESTO 1972-II

ORVESTO 1981-II

ORVESTO 1981-I

ORVESTO 1982-II

ORVESTO 1982-I

ORVESTO 1983-I

ORVESTO 1983-II

ORVESTO 1984-I

ORVESTO 1984-II

ORVESTO 1980-II

ORVESTO 1980-I

ORVESTO 1985-I

ORVESTO 1985-II

ORVESTO 1986-I

ORVESTO 1986-II

ORVESTO 1987-I

ORVESTO 1987-II

ORVESTO 1988-I

ORVESTO 1988-II

ORVESTO 1989-I

ORVESTO 1989-II

ORVESTO 1990-I

ORVESTO 1990-II

ORVESTO 1991-I

ORVESTO 1991-II

ORVESTO 1978-I_2

ORVESTO 1978-I_3

ORVESTO 1978-I_4

ORVESTO 1978-II_2

ORVESTO 1978-II_3

ORVESTO 1978-II_4

ORVESTO 1978-II_5

ORVESTO 1978-II_6

ORVESTO 1979-I_2

ORVESTO 1979-I_3

ORVESTO 1979-I_4

ORVESTO 1979-II_2

ORVESTO 1979-II_3

ORVESTO 1979-II_4

ORVESTO 1979-II_5

ORVESTO 1977-I_2

ORVESTO 1977-I_3

ORVESTO 1977-I_4

ORVESTO 1977-II_2

ORVESTO 1977-II_3

ORVESTO 1977-II_4

ORVESTO 1977-II_5

ORVESTO 1973-II_2

ORVESTO 1973-II_3

ORVESTO 1973-II_4

ORVESTO 1972-II_2

ORVESTO 1972-II_3

ORVESTO 1972-II_4

ORVESTO 1974-I_2

ORVESTO 1974-I_3

ORVESTO 1974-I_4

ORVESTO 1974-I_5

ORVESTO 1974-II_2

ORVESTO 1974-II_3

ORVESTO 1974-II_4

ORVESTO 1974-II_5

ORVESTO 1975-I_2

ORVESTO 1975-I_3

ORVESTO 1975-II_2

ORVESTO 1975-II_3

ORVESTO 1975-II_4

ORVESTO 1975-II_5

ORVESTO 1976-I_2

ORVESTO 1976-I_3

ORVESTO 1976-I_4

ORVESTO 1976-II_2

ORVESTO 1976-II_3

ORVESTO 1976-II_4

ORVESTO 1976-II_5

ORVESTO 1981-II_2

ORVESTO 1981-II_3

ORVESTO 1981-II_4

ORVESTO 1981-II_5

ORVESTO 1980-I_2

ORVESTO 1980-I_3

ORVESTO 1980-I_4

ORVESTO 1980-II_2

ORVESTO 1980-II_3

ORVESTO 1980-II_4

ORVESTO 1980-II_5

ORVESTO 1981-I_2

ORVESTO 1981-I_3

ORVESTO 1981-I_4

ORVESTO 1982-II_2

ORVESTO 1982-II_3

ORVESTO 1982-II_4

ORVESTO 1982-II_5

ORVESTO 1982-I_2

ORVESTO 1982-I_3

ORVESTO 1982-I_4

ORVESTO 1978 - Skåneundersökningen

ORVESTO 1979 - Skåneundersökningen

ORVESTO 1977 - Skåneundersökningen

ORVESTO 1976 - Skåneundersökningen

ORVESTO 1975 - Skåneundersökningen

ORVESTO 1974 - Skåneundersökningen

ORVESTO 1982 - Skåneundersökningen

Visa mindre..

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 1984-02-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06