ORVESTO 1980-II_4

SND-ID: snd0181-4. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002795

Ingår i samling hos SND: Sverige nu

Citering

Alternativ titel

Sverige nu 1980-II

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Beskrivning

A major part of this survey is a replication of earlier surveys. Questions about life style and decisional power at work are back again after being removed the year before. New questions deals with how much of the content the respondent reads in different papers

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Subset of Sweden now 1980-II, covering the period 1980-04-18 to 1980-06-04.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-70 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Random sample selected from the Statistic Sweden population register over the total population (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-04-18 – 1980-06-04

Variabler

325

Antal individer/objekt

1817

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V6.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-04-18 – 1980-06-04
  • Datainsamlare: Testologen AB
  • Antal svar: 1817
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Konsumtion och konsumentbeteende (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Public relations (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Testologen AB (1980) Orvesto 1980-II : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 1986-11-30

Version 1.0: 1986-11-30

DOI: https://doi.org/10.5878/002795

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 1986-11-30
Senast uppdaterad: 2019-02-06