ORVESTO 1974-I_5

SND-ID: snd0077-5. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002788

Ingår i samling hos SND: Sverige nu

Citering

Alternativ titel

Sverige nu 1974-I

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1974 är huvudsakligen en replikation av tidigare undersökningar. Antalet frågor om hur ofta man besöker olika affärer och serviceinrättningar har minskat något detta år. Frågorna om läsvanor har däremot utökats med den nya undergruppen lokalpress. En nytt frågeområde som berör avsikten att köpa in olika kapitalvaror har tillkommit. Socio-ekonomiska data innehåller information om respondentens kön, civilstånd, ålder, inkomst, yrke, utbildning och bostad, sasmt hushållets storlek, å

... Visa mer..
I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
ORVESTO 1974 är huvudsakligen en replikation av tidigare undersökningar. Antalet frågor om hur ofta man besöker olika affärer och serviceinrättningar har minskat något detta år. Frågorna om läsvanor har däremot utökats med den nya undergruppen lokalpress. En nytt frågeområde som berör avsikten att köpa in olika kapitalvaror har tillkommit. Socio-ekonomiska data innehåller information om respondentens kön, civilstånd, ålder, inkomst, yrke, utbildning och bostad, sasmt hushållets storlek, åldersstruktur och sammanlagd inkomst.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Delmängd av ORVESTO 1974-I omfattande perioden xxxx-xx-xx till 1974-01-02. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-67 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet draget från SCBs register över totalbefolkningen (RTBS)

Tidsperiod(er) som undersökts

1973-09-17 – 1974-01-02

Variabler

267

Antal individer/objekt

1807

Viktning

Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De som därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet. Viktvariabel = V5.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Konsumtion och konsumentbeteende (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Public relations (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Swedish Social Science Data Service (1984) ORVESTO 1972-1979 - en marknadssociologisk databank vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. SSD report, 1. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Testologen Ltd. (1974) Orvesto 1974-I. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 1984-04-30

Version 1.0: 1984-04-30

DOI: https://doi.org/10.5878/002788

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

ORVESTO 1978-I

ORVESTO 1978-II

ORVESTO 1979-I

ORVESTO 1979-II

ORVESTO 1977-I

ORVESTO 1977-II

ORVESTO 1976-I

ORVESTO 1976-II

ORVESTO 1975-I

ORVESTO 1975-II

ORVESTO 1974-I

ORVESTO 1974-II

ORVESTO 1973-II

ORVESTO 1972-II

ORVESTO 1981-II

ORVESTO 1981-I

ORVESTO 1982-II

ORVESTO 1982-I

ORVESTO 1983-I

ORVESTO 1983-II

ORVESTO 1984-I

ORVESTO 1984-II

ORVESTO 1980-II

ORVESTO 1980-I

ORVESTO 1985-I

ORVESTO 1985-II

ORVESTO 1986-I

ORVESTO 1986-II

ORVESTO 1987-I

ORVESTO 1987-II

ORVESTO 1988-I

ORVESTO 1988-II

ORVESTO 1989-I

ORVESTO 1989-II

ORVESTO 1990-I

ORVESTO 1990-II

ORVESTO 1991-I

ORVESTO 1991-II

ORVESTO 1978-I_2

ORVESTO 1978-I_3

ORVESTO 1978-I_4

ORVESTO 1978-II_2

ORVESTO 1978-II_3

ORVESTO 1978-II_4

ORVESTO 1978-II_5

ORVESTO 1978-II_6

ORVESTO 1979-I_2

ORVESTO 1979-I_3

ORVESTO 1979-I_4

ORVESTO 1979-II_2

ORVESTO 1979-II_3

ORVESTO 1979-II_4

ORVESTO 1979-II_5

ORVESTO 1977-I_2

ORVESTO 1977-I_3

ORVESTO 1977-I_4

ORVESTO 1977-II_2

ORVESTO 1977-II_3

ORVESTO 1977-II_4

ORVESTO 1977-II_5

ORVESTO 1973-II_2

ORVESTO 1973-II_3

ORVESTO 1973-II_4

ORVESTO 1972-II_2

ORVESTO 1972-II_3

ORVESTO 1972-II_4

ORVESTO 1974-I_2

ORVESTO 1974-I_3

ORVESTO 1974-I_4

ORVESTO 1974-II_2

ORVESTO 1974-II_3

ORVESTO 1974-II_4

ORVESTO 1974-II_5

ORVESTO 1975-I_2

ORVESTO 1975-I_3

ORVESTO 1975-II_2

ORVESTO 1975-II_3

ORVESTO 1975-II_4

ORVESTO 1975-II_5

ORVESTO 1976-I_2

ORVESTO 1976-I_3

ORVESTO 1976-I_4

ORVESTO 1976-II_2

ORVESTO 1976-II_3

ORVESTO 1976-II_4

ORVESTO 1976-II_5

ORVESTO 1981-II_2

ORVESTO 1981-II_3

ORVESTO 1981-II_4

ORVESTO 1981-II_5

ORVESTO 1980-I_2

ORVESTO 1980-I_3

ORVESTO 1980-I_4

ORVESTO 1980-II_2

ORVESTO 1980-II_3

ORVESTO 1980-II_4

ORVESTO 1980-II_5

ORVESTO 1981-I_2

ORVESTO 1981-I_3

ORVESTO 1981-I_4

ORVESTO 1982-II_2

ORVESTO 1982-II_3

ORVESTO 1982-II_4

ORVESTO 1982-II_5

ORVESTO 1982-I_2

ORVESTO 1982-I_3

ORVESTO 1982-I_4

ORVESTO 1978 - Skåneundersökningen

ORVESTO 1979 - Skåneundersökningen

ORVESTO 1977 - Skåneundersökningen

ORVESTO 1976 - Skåneundersökningen

ORVESTO 1975 - Skåneundersökningen

ORVESTO 1974 - Skåneundersökningen

ORVESTO 1982 - Skåneundersökningen

Visa mindre..

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 1984-04-30
Senast uppdaterad: 2019-02-06