ORVESTO 1977 - Skåneundersökningen

SND-ID: snd0032-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/ra8x-4x78

Ingår i samling hos SND: Sverige nu

Citering

Alternativ titel

Sverige nu 1977 - Skåneundersökningen

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Beskrivning

ORVESTO-rapporterna (Räckviddsrapporterna) är TNS Sifos stora postala medie- och målgruppsundersökning. Här mäts räckvidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam etc.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1977-10-20 – 1978-01-20

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1977-10-20 – 1978-01-20
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet

Landskap

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 1.0. 1984-02-01

Version 1.0: 1984-02-01

DOI: https://doi.org/10.5878/ra8x-4x78

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 1984-02-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06