ORVESTO 1978 - Skåneundersökningen

SND-ID: snd0019-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/0d00-3p92

Ingår i samling hos SND: Sverige nu

Citering

Alternativ titel

Sverige nu 1978 - Skåneundersökningen

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Beskrivning

ORVESTO-rapporterna (Räckviddsrapporterna) är TNS Sifos stora postala medie- och målgruppsundersökning. Här mäts räckvidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam etc.
Denna undersökning fokuserar på skånska hushåll år 1978.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Variabler

374

Antal individer/objekt

980

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Skåne

Högsta geografiska enhet

Landskap

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Konsumtion och konsumentbeteende (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Public relations (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Versioner

Version 1.0. 1983-11-01

Version 1.0: 1983-11-01

DOI: https://doi.org/10.5878/0d00-3p92

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 1983-11-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06