ORVESTO 1976 - Skåneundersökningen

SND-ID: snd0055-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/ddax-kr96

Ingår i samling hos SND: Sverige nu

Citering

Alternativ titel

Sverige nu 1976 - Skåneundersökningen

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Beskrivning

ORVESTO-rapporterna (Räckviddsrapporterna) är TNS Sifos stora postala medie- och målgruppsundersökning. Här mäts räckvidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam etc.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 1.0. 1984-03-31

Version 1.0: 1984-03-31

DOI: https://doi.org/10.5878/ddax-kr96

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 1984-03-31
Senast uppdaterad: 2019-02-06