ORVESTO 1982-I_3

SND-ID: snd0165-3. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000974

Ingår i samling hos SND: Sverige nu

Citering

Alternativ titel

Sverige nu 1982-I

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Beskrivning

In this survey the questions about life style, decisional power at work and reading style have been removed.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-70 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Random sample selected from the population register DAFA-SPAR.

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-10-20 – 1982-02-04

Variabler

294

Antal individer/objekt

1934

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-12 – 1982-01
  • Datainsamlare: Testologen AB
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Konsumtion och konsumentbeteende (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Public relations (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Testologen AB (1982) Orvesto 1982-I : Hela riket. Sollentuna: Testologen Ltd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 1986-01-01

Version 1.0: 1986-01-01

DOI: https://doi.org/10.5878/000974

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-05-21