ORVESTO 1991-I

SND-ID: snd0433-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001091

Ingår i samling hos SND: Sverige nu

Tillhörande dokumentation

Citering

Alternativ titel

Sverige nu 1991-I

Skapare/primärforskare

IMU-Testologen AB

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Beskrivning

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
I 1991 års undersökning ställs frågor om vilken utrustning som finns i hushållet och om vilka inköp man planerar göra inom de närmaste två åren. Respondenten får även på en skala 'mycket intresserad-mycket ointresserad' ange sitt intresse för 67 olika ämnen och aktiviteter omfattande: Konsumentkapitalvaror; Dagligvaror; Hygien, hälsa och mode; Växter och husdjur; Nöjen och fritid; Boende och hemmahobbies; samt Samhällsfrågor mm. En annan fråga gäller hur mycket pengar respondenten under

... Visa mer..
I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga.
I 1991 års undersökning ställs frågor om vilken utrustning som finns i hushållet och om vilka inköp man planerar göra inom de närmaste två åren. Respondenten får även på en skala 'mycket intresserad-mycket ointresserad' ange sitt intresse för 67 olika ämnen och aktiviteter omfattande: Konsumentkapitalvaror; Dagligvaror; Hygien, hälsa och mode; Växter och husdjur; Nöjen och fritid; Boende och hemmahobbies; samt Samhällsfrågor mm. En annan fråga gäller hur mycket pengar respondenten under ett år normalt lägger ner på bland annat spel, kläder och nöjen. Respondenten fick också ange hur ofta olika typer av affärer besöks, hur ofta man ser olika typer av reklam och hur ofta man köper vissa produkter. För ett stort antal dags-, vecko-, 14-dagars- och månadstidningar anges hur ofta man läser den. Respondenten tillfrågades även hur ofta man använder olika typer av transportmedel. Bakgrundsvariablerna innehåller uppgifter om kön, ålder, civilstånd, förvärvsarbete, utbildning, bostad och bostadsort samt hushållets sammansättning.

Syfte:

Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-70 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet draget från DAFA-SPAR:s befolkningsregister

Tidsperiod(er) som undersökts

1990-10-01 – 1991-02-01

Variabler

410

Antal individer/objekt

5109

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-10-01 – 1991-02-01
  • Datainsamlare: IMU-Testologen AB
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Konsumtion och konsumentbeteende (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Public relations (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Versioner

Version 1.0. 1997-09-25

Version 1.0: 1997-09-25

DOI: https://doi.org/10.5878/001091

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 1997-09-25
Senast uppdaterad: 2019-02-06