ORVESTO 1982 - Skåneundersökningen

SND-ID: snd0202-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/djem-gy10

Ingår i samling hos SND: Sverige nu

Citering

Alternativ titel

Sverige nu 1982 - Skåneundersökningen

Skapare/primärforskare

Testologen AB

Forskningshuvudman

IMU-Testologen AB

Beskrivning

ORVESTO-rapporterna (Räckviddsrapporterna) är TNS Sifos stora postala medie- och målgruppsundersökning. Här mäts räckvidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam etc.
Denna undersökning fokuserar på skånska hushåll år 1982.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 1.0. 1986-01-01

Version 1.0: 1986-01-01

DOI: https://doi.org/10.5878/djem-gy10

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06