Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset

SND-ID: snd0905-1. Version: 9. DOI: https://doi.org/10.5878/fzjp-br81

Ingår i samling hos SND: De nationella SOM-undersökningarna

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 13

Version 13: 2024-04-08

DOI: https://doi.org/10.5878/7k7n-yn39

... Visa mer..

Version 13: 2024-04-08

DOI: https://doi.org/10.5878/7k7n-yn39

Version 12: 2023-04-05

DOI: https://doi.org/10.5878/a5zt-3831

Version 11: 2023-03-01

DOI: https://doi.org/10.5878/swg3-0122

Variabel borttagen: mf100a, mf100b, mf100c, kommun, komkod2010, lanskod2010, pinc2009, pinc2011, hinc1986, hinc1990, hinc1993, hinc1999, hinc2008, hinc2011, yearofbirthreg, agereg, occupation1986

Variabel tillagd: samhällsgrupp

Variabel aggregerad: lan, unionm_open, ssyk

Version 10: 2022-04-01

DOI: https://doi.org/10.5878/qs00-6t05

Variabel tillagd: hb10_2020, edu2020

Data tillagda: Data från Riks-SOM 2020

Visa mindre..

Citering

Alternativ titel

Super-Riks-SOM

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell frågeundersökning - Den nationella SOM-undersökningen - i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier (SOM står för Samhälle Opinion Medier). Data samlas in via postala enkäter där möjlighet ges att svara på webben, och varje undersökning genomförs under så identiska förutsättningar som möjligt för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara.

Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset innehåller data från den nationella SOM-undersökningen från och med 1986. De frågor som inkluderas i superfilen är ett urval av de som ställts varje år i Den nationella SOM-undersökningen, med fokus på tidsserier (i regel med fler än fyra mätpunkter).

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Namn på politiker i frågeformuläret samt risk för bakvägsidentifiering i grunddata.

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalsmetoden är systematiskt sannolikhetsurval. Den urvalsteknik som tillämpas av det statliga personadressregistret SPAR, ur vilket SOM-undersökningens urval av respondenter dras.

Tidsperiod(er) som undersökts

1986 – 2019

Variabler

1424

Antal individer/objekt

165840

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

50%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986-10-14 – 1986-12-10
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Urvalsstorlek: 2500
 • Antal svar: 1624
 • Antal ej svarande: 876
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-14 – 1988-02-10
 • Datainsamlare: Göteborgs universitet, SOM-institutet
 • Urvalsstorlek: 2500
 • Antal svar: 1672
 • Antal ej svarande: 828
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-10-12 – 1988-12-12
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Urvalsstorlek: 2500
 • Antal svar: 1643
 • Antal ej svarande: 857
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986-10-14 – 1986-12-10
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Urvalsstorlek: 2500
 • Antal svar: 1624
 • Antal ej svarande: 876
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-14 – 1988-02-10
 • Datainsamlare: Göteborgs universitet, SOM-institutet
 • Urvalsstorlek: 2500
 • Antal svar: 1672
 • Antal ej svarande: 828
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-10-12 – 1988-12-12
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Urvalsstorlek: 2500
 • Antal svar: 1643
 • Antal ej svarande: 857
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 4

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-10-26 – 1990-02-08
 • Datainsamlare: IMU-Testologen AB
 • Urvalsstorlek: 2500
 • Antal svar: 1578
 • Antal ej svarande: 922
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 5

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-10-16 – 1991-01-23
 • Datainsamlare: IMU-Testologen AB
 • Urvalsstorlek: 2500
 • Antal svar: 1582
 • Antal ej svarande: 918
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 6

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-10-15 – 1992-01-28
 • Datainsamlare: IMU-Testologen AB
 • Urvalsstorlek: 2500
 • Antal svar: 1573
 • Antal ej svarande: 927
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 7

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-10-20 – 1992-12-22
 • Datainsamlare: SIFO-Ronneby
 • Urvalsstorlek: 2800
 • Antal svar: 1889
 • Antal ej svarande: 911
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 8

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-10-15 – 1994-01-20
 • Datainsamlare: SIFO-Ronneby
 • Urvalsstorlek: 2800
 • Antal svar: 1857
 • Antal ej svarande: 943
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 9

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-09-30 – 1995-01-18
 • Datainsamlare: Gallup
 • Urvalsstorlek: 2800
 • Antal svar: 1704
 • Antal ej svarande: 1096
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 10

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-10-10 – 1996-01-25
 • Datainsamlare: Temo
 • Urvalsstorlek: 2900
 • Antal svar: 1777
 • Antal ej svarande: 1123
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 11

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-09-30 – 1997-01-28
 • Datainsamlare: Gallup
 • Urvalsstorlek: 2841
 • Antal svar: 1779
 • Antal ej svarande: 1062
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 12

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-10-06 – 1998-01-28
 • Datainsamlare: Gallup
 • Urvalsstorlek: 2800
 • Antal svar: 1754
 • Antal ej svarande: 1046
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 13

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-09-30 – 1999-01-27
 • Datainsamlare: SIFO-Ronneby
 • Urvalsstorlek: 5600
 • Antal svar: 3561
 • Antal ej svarande: 2039
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 14

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-10-04 – 2000-01-18
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Urvalsstorlek: 5600
 • Antal svar: 3503
 • Antal ej svarande: 2097
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 15

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-10-13 – 2001-02-15
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Urvalsstorlek: 6000
 • Antal svar: 3546
 • Antal ej svarande: 2454
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 402
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2052
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 16

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-09-25 – 2002-02-12
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Urvalsstorlek: 6000
 • Antal svar: 3638
 • Antal ej svarande: 2362
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2040
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 592
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 17

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-09-17 – 2003-02-10
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Urvalsstorlek: 6000
 • Antal svar: 3609
 • Antal ej svarande: 2391
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 475
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 1916
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 18

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09-15 – 2004-02-17
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Urvalsstorlek: 6000
 • Antal svar: 3675
 • Antal ej svarande: 2325
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 450
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 1876
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 19

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09-13 – 2005-02-04
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Urvalsstorlek: 6000
 • Antal svar: 3612
 • Antal ej svarande: 2388
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 441
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 1947
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 20

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09-12 – 2006-02-14
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Urvalsstorlek: 6000
 • Antal svar: 3499
 • Antal ej svarande: 2501
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2080
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 421
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 21

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-09-08 – 2007-02-15
 • Datainsamlare: ScandInfo Marketing Research
 • Urvalsstorlek: 6050
 • Antal svar: 3336
 • Antal ej svarande: 2714
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2221
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 493
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 22

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09-13 – 2008-02-11
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Urvalsstorlek: 6000
 • Antal svar: 3435
 • Antal ej svarande: 2565
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2221
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 493
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 23

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-12 – 2009-02-10
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Urvalsstorlek: 6000
 • Antal svar: 3259
 • Antal ej svarande: 2761
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2318
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 423
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 24

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-09-11 – 2010-02-09
 • Datainsamlare: PFM Research
 • Urvalsstorlek: 9000
 • Antal svar: 4926
 • Antal ej svarande: 4074
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 629
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 3445
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 25

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-09-29 – 2011-02-15
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Urvalsstorlek: 9000
 • Antal svar: 5007
 • Antal ej svarande: 3993
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 707
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 3286
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 26

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-16 – 2012-02-13
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Urvalsstorlek: 9000
 • Antal svar: 4720
 • Antal ej svarande: 4280
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 3567
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 713
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 27

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-09-26 – 2013-02-21
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Urvalsstorlek: 12000
 • Antal svar: 6298
 • Antal ej svarande: 5702
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 903
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 4799
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 28

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-09-13 – 2014-02-23
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Urvalsstorlek: 17000
 • Antal svar: 8406
 • Antal ej svarande: 8594
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 1127
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 7467
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 29

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09-19 – 2015-03-13
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Urvalsstorlek: 13600
 • Antal svar: 6876
 • Antal ej svarande: 6724
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 5962
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 762
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 30

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-09-18 – 2016-03-24
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Urvalsstorlek: 17000
 • Antal svar: 8261
 • Antal ej svarande: 8739
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 7832
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 907
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 31

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-09-28 – 2017-01-31
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Urvalsstorlek: 20400
 • Antal svar: 9828
 • Antal ej svarande: 10572
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 1033
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 9539
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 32

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-09-07 – 2017-12-31
 • Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator
 • Urvalsstorlek: 20400
 • Antal svar: 10812
 • Antal ej svarande: 9588
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 836
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 8752
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 33

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-25 – 2018-12-31
 • Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator
 • Urvalsstorlek: 21000
 • Antal svar: 10759
 • Antal ej svarande: 10205
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 726
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 9479
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 34

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-09-16 – 2019-12-15
 • Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator
 • Urvalsstorlek: 21000
 • Antal svar: 10068
 • Antal ej svarande: 10932
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 550
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 10382
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 35

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-09-07 – 2020-12-21
 • Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator
 • Urvalsstorlek: 22500
 • Antal svar: 11127
 • Antal ej svarande: 11373
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 740
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 10633
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata

Datainsamling 36

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2021-09-20 – 2021-12-31
 • Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator
 • Urvalsstorlek: 24500
 • Antal svar: 11423
 • Antal ej svarande: 13077
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 12240
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 837
 • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata
Visa mindre..
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Etikprövning

Göteborg - dnr 130-15

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Arbetslöshet (CESSDA Topic Classification)

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Välfärdspolitik (CESSDA Topic Classification)

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Weibull, L., Oscarsson, H. & Bergström, A. (eds.) (2012) I framtidens skugga : fyrtiotvå kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2011. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-24-3.
Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89673-24-3

Holmberg, Sören, Weibull, Lennart & Oscarsson, Henrik (eds.) (2011) Lycksalighetens ö: fyrtioen kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2010. SOM report no. 52. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-21-2.
Till lärosätets (gu) databas | Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 9789189673212

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2010) Nordiskt ljus : 37 kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2009. SOM report no. 50. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-19-9.
Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas | Swepub
ISSN: 0284-4788
ISBN: 978-91-89673-19-9

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1998) Opinionssamhället : SOM-undersökningen 1997. SOM report no 20. Göteborg: SOM Institute : Univ. ISBN 91-972694-8-4.
SOM-institutets bokserie | Libris
ISBN: 91-972694-8-4

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2009) Svensk höst : Trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2008. SOM report no. 46. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-16-8.
Swepub | SOM-institutets bokserie | Libris | Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 0284-4788
ISBN: 978-91-89673-16-8

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2008) Skilda världar : Trettioåtta kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2007. SOM report no. 44. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-14-4.
Swepub | Libris | Till lärosätets (gu) databas | SOM-institutets bokserie
ISBN: 978-91-89673-14-4
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2007) Det nya Sverige : trettiosju kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2006. SOM report 41. Göteborg: SOM institute. ISBN: 978-91-89673-11-3.
Till lärosätets (gu) databas | Swepub | SOM-institutets bokserie | Libris
ISSN: 0284-4788
ISBN: 978-91-89673-11-3

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2006) Du stora nya värld : trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2005. SOM report no. 39. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-89673-09-3.
Libris | SOM-institutets bokserie | Swepub | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 91-89673-09-3
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2005) Lyckan kommer, lyckan går : trettio kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2004. SOM report no. 36. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-89673-05-9.
SOM-institutets bokserie | Libris | Swepub | Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-89673-06-9

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2004) Ju mer vi är tillsammans : tjugosju kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2003. SOM report no. 34. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-89673-04-2.
Till lärosätets (gu) databas | SOM-institutets bokserie | Libris | Swepub
ISBN: 91-89673-04-2
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2003) Fåfängans marknad : SOM-undersökningen 2002. SOM report no. 33. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-89673-03-4.
SOM-institutets bokserie | Libris
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-89673-03-4

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2002) Det våras för politiken : trettiotvå artiklar om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2001. SOM report no. 30. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-973670-9-5.
SOM-institutets bokserie | Libris
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-973670-9-5

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2001) Land, Du välsignade? : SOM-undersökningen 2000. SOM report no. 26. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-973670-6-0.
SOM-institutets bokserie | Libris
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-973670-6-0

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2000) Det nya samhället : SOM-undersökningen 1999. SOM report no 24. Göteborg: SOM Insititute. ISBN 91-973670-3-6.
SOM-institutets bokserie | Libris
ISBN: 9789197367035
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1999) Ljusnande framtid : SOM-undersökningen 1998. SOM report no. 22. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-973670-1-X .
SOM-institutets bokserie | Libris
ISBN: 91-973670-1-X
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1997) Ett missnöjt folk? : SOM-undersökningen 1996. SOM report no 18. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-972694-5-X.
SOM-institutets bokserie | Libris
ISBN: 91-972694-5-X
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1996) Mitt i nittiotalet : SOM-undersökningen 1995. SOM report no. 16. Göteborg: SOM Insititute. ISBN 91-972694-3-3.
SOM-institutets bokserie | Libris
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-972694-3-3

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1995) Det gamla riket : SOM-undersökningen 1994. SOM report no. 13. Göteborg: SOM Institute.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1994) Vägval : SOM-undersökningen 1993. SOM report no. 11. Göteborg: SOM Institute.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1993) Perspektiv på krisen : SOM-undersökningen 1992. SOM report no. 9. Göteborg: Department of Political Science and Department of Journalism and Mass Communication.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1992) Trendbrott? : SOM-undersökningen 1991. SOM report no. 8. Göteborg: Department of Political Science and Department of Journalism and Mass Communication.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1991) Åsikter om massmedier och samhälle : SOM-undersökningen 1990. SOM report no 7. Göteborg: Department of Political Science and Department of Journalism and Mass Communication.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1991) Politiska opinioner : SOM-undersökningen 1990. SOM report no 6. Göteborg: Department of Political Science and Department of Journalism and Mass Communication.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1990) Medier och opinion i Sverige : SOM-undersökningen 1989. SOM report no 5. Göteborg: Department of Political Science and Department of Journalism and Mass Communication.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0248-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1989) Åttiotal : Svensk opinion i empirisk belysning. SOM report no 4. Göteborg: Department of Political Science.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Björkqvist, Karin (1989) SOM-undersökningen 1988 : metod, frågeformulär, kodbok. SOM report no 3. Göteborg: Department of Political Science.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1988) SOM-undersökningen 1987 : genomförande, deltagande, huvudresultat. SOM report no 2. Göteborg: Department of Political Science.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1987) SOM-undersökningen 1986 : genomföranda, deltagare, huvudresultat. SOM report no 1. Göteborg: Department of Political Science.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Ohlsson, J., Oscarsson, H. & Solevid, M. (ed) (2016) Ekvilibrium : SOM-undersökningen 2015. Göteborg: SOM Institut. ISBN: 978-91-89673-35-9.
SOM-institutets bokserie | Libris
ISBN: 9789189673359

Ulrika Andersson, Anders Carlander & Patrik Öhberg (red) (2020). Regntunga skyar. Göteborgs universitet: SOM-institutet.
ISBN: 9789189673472

Andersson, A., Carlander A., Lindgren A. & Oskarson M. (red) (2018). Sprickor i fasaden: Den nationella SOM-undersökningen 2017. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-42-5
Länk

Andersson, U., Carlander, A., Grusell, M., & Öhberg, P. (2021). Ingen anledning till oro (?) : SOM-undersökningen 2020. https://gup.ub.gu.se/publication/309574
ISBN: 9789189673496
SwePub: oai:gup.ub.gu.se/309574

Andersson, U., Oscarsson, H., Rönnerstrand, B., & Theorin, N. (2022). Du sköra nya värld: SOM-undersökningen 2021. https://gup.ub.gu.se/publication/316952
SwePub: oai:gup.ub.gu.se/316952

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 13. 2024-04-08

Version 13: 2024-04-08

DOI: https://doi.org/10.5878/7k7n-yn39

Version 12. 2023-04-05

Version 12: 2023-04-05

DOI: https://doi.org/10.5878/a5zt-3831

Version 11. 2023-03-01

Version 11: 2023-03-01

DOI: https://doi.org/10.5878/swg3-0122

Variabel borttagen: mf100a, mf100b, mf100c, kommun, komkod2010, lanskod2010, pinc2009, pinc2011, hinc1986, hinc1990, hinc1993, hinc1999, hinc2008, hinc2011, yearofbirthreg, agereg, occupation1986

Variabel tillagd: samhällsgrupp

Variabel aggregerad: lan, unionm_open, ssyk

Version 10. 2022-04-01

Version 10: 2022-04-01

DOI: https://doi.org/10.5878/qs00-6t05

Variabel tillagd: hb10_2020, edu2020

Data tillagda: Data från Riks-SOM 2020

Version 9. 2021-04-01

Version 9: 2021-04-01

DOI: https://doi.org/10.5878/fzjp-br81

Data tillagda: Data från Riks-SOM 2019

Variabel tillagd: cc11au, cc11av

Version 8.0. 2020-04-02

Version 8.0: 2020-04-02

DOI: https://doi.org/10.5878/eq42-ds83

Data tillagda: Data från Riks-SOM 2018

Version 7.0. 2019-04-09

Version 7.0: 2019-04-09

DOI: https://doi.org/10.5878/6ctk-2b56

Data tillagda: Data från Riks-SOM 2017

Variabel tillagd: cc11aq – cc11as, ce900a – ce900b, ja170a – ja170d, ja196 ja197, ja300a – ja300k, jh10p, ka502t, unionm_open

Variabel borttagen: ja140c, ja140d

Version 6.0. 2018-04-16

Version 6.0: 2018-04-16

DOI: https://doi.org/10.5878/003010

Data tillagda: Data från Riks-SOM 2016

Variabel tillagd: ab200a- j, ga10ah, bb101a-g, ja12a-ja12b, cc11ap, ka901a, ed900h, le10f, fb212n, fc30b, fc30e

Version 5.0. 2017-06-09

Version 5.0: 2017-06-09

DOI: https://doi.org/10.5878/002896

Data tillagda: Data från Riks-SOM 2015

Variabel tillagd: cc11an, cc11ao

Version 4.0. 2016-07-07

Version 4.0: 2016-07-07

DOI: https://doi.org/10.5878/002826

Data tillagda: Data från Riks-SOM 2014

Version 3.0. 2015-04-17

Version 3.0: 2015-04-17

DOI: https://doi.org/10.5878/002635

Version 2.0. 2014-04-24

Version 2.0: 2014-04-24

DOI: https://doi.org/10.5878/001935

Variabel tillagd: bb100a-l, fb212k-m, ga100a-g, jb100a-k, jb110a-t, je10j, je20k, je90k, jj100m-n, pinc2009, pinc2011

Variabel borttagen: bb10z, bb10aa, bb10ab, ga10e, ga10n, ga10o, ga10t, ga10y, ga10ad, ha101i-j, ha900l, ha901b-d, hb900d, mc101g-o,r-s

Data tillagda: Data från Riks-SOM 2012

Version 1.0. 2013-04-29

Version 1.0: 2013-04-29

DOI: https://doi.org/10.5878/002091

Visa mindre..

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Den nationella SOM-undersökningen 1997

Den nationella SOM-undersökningen 2000

Den nationella SOM-undersökningen 2003

Den nationella SOM-undersökningen 2004

Den nationella SOM-undersökningen 2001

Den nationella SOM-undersökningen 2002

Den nationella SOM-undersökningen 1986

Den nationella SOM-undersökningen 1987

Den nationella SOM-undersökningen 1988

Den nationella SOM-undersökningen 1989

Den nationella SOM-undersökningen 1990

Den nationella SOM-undersökningen 1991

Den nationella SOM-undersökningen 1992

Den nationella SOM-undersökningen 1993

Den nationella SOM-undersökningen 1994

Den nationella SOM-undersökningen 1995

Den nationella SOM-undersökningen 1996

Den nationella SOM-undersökningen 1998

Den nationella SOM-undersökningen 1999

Den nationella SOM-undersökningen 2005

Den nationella SOM-undersökningen 2006

Den nationella SOM-undersökningen 2007

Den nationella SOM-undersökningen 2008

Den nationella SOM-undersökningen 2009

Den nationella SOM-undersökningen 2010

Den nationella SOM-undersökningen 2011

Den nationella SOM-undersökningen 2012

Den nationella SOM-undersökningen 2013

Den nationella SOM-undersökningen 2014

Den nationella SOM-undersökningen 2015

Den nationella SOM-undersökningen 2016

Den västsvenska SOM-undersökningens kumulativa dataset 1992-2022

Den nationella SOM-undersökningen 2017

Den nationella SOM-undersökningen 2018

Den nationella SOM-undersökningen 2019

Den nationella SOM-undersökningen 2020

Den nationella SOM-undersökningen 2021

Visa mindre..

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2021-04-01
Senast uppdaterad: 2024-06-19