Samling Parallella texter från myndigheter

SND-ID: parallel-texts-from-public-agencies.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Migration (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kulturstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Social välfärdspolitik och välfärdssystem (CESSDA Topic Classification)

Arbete och sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Kriminalitet och rättstillämpning (CESSDA Topic Classification)

Lagstiftning och rättssystem (CESSDA Topic Classification)

Juridik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

... Visa mer..

Migration (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kulturstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Social välfärdspolitik och välfärdssystem (CESSDA Topic Classification)

Arbete och sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Kriminalitet och rättstillämpning (CESSDA Topic Classification)

Lagstiftning och rättssystem (CESSDA Topic Classification)

Juridik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)

Nationalekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Företagsekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Juridik och samhälle (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomi (CESSDA Topic Classification)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Näringslära (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Jordbruk och landsbygdsnäring (CESSDA Topic Classification)

Folkhälsa (CESSDA Topic Classification)

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Konflikter, säkerhet och fred (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Social och ekonomisk geografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomiska system och ekonomisk utveckling (CESSDA Topic Classification)

Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap (CESSDA Topic Classification)

Social förändring (CESSDA Topic Classification)

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Arbetslöshet (CESSDA Topic Classification)

Välfärdspolitik (CESSDA Topic Classification)

Övrig annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)

Arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik (CESSDA Topic Classification)

Handel, industri och marknader (CESSDA Topic Classification)

Konsumtion och konsumentbeteende (CESSDA Topic Classification)

Ekonomi och näringsliv (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Pension (CESSDA Topic Classification)

Utbildningsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)

Visa mindre..

Geografisk plats

Sverige

Först publicerade dataset: 2020-03-30
Senast publicerade dataset: 2020-05-15