Texter från Konsumentverket

SND-ID: ext0327-1.

Ingår i samling hos SND: Parallella texter från myndigheter

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Forskningshuvudman

Institutet för språk och folkminnen - Språkrådet rorId

Beskrivning

Parallella texter nedladdade från webbplatsen hallåkonsument.se som drivs av Konsumentverket.

Texterna har laddats ner med hjälp av kommando 'w3m -dump' ifrån ett ubuntu-skal, varpå resulterande textfiler har skalats av till att innehålla endast den intressanta texten (inga menyer och dylikt).
Metod och utfall

Urvalsmetod

Svenska texter som har en eller flera översättningar.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker: webbaserat
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-01-01 – 2019-01-31
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Flerspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

   Texter: 42

  • Engelska (eng)

   Texter: 42

  • Franska (fra)

   Texter: 31

  • Spanska (spa)

   Texter: 31

  • Tyska (deu)

   Texter: 31

  • Polska (pol)

   Texter: 31

  • Finska (fin)

   Texter: 31

  • Arabiska (ara)

   Texter: 42

  • Persiska (fas)

   Texter: 42

  • Somaliska (som)

   Texter: 6

  • Albanska (sqi)

   Texter: 31

  • Tigrinja (tir)

   Texter: 6

  • Central Kurdish (ckb)

   Texter: 37

  • Kroatiska (hrv)

   Texter: 31

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Ord: 190126 (TOT)

  Texter: 434 (TOT)

  Ord: 21535 (swe)

  Texter: 42 (swe)

 • Källa

  konsumentverket
  hallåkonsument.se
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Handel, industri och marknader (CESSDA Topic Classification)

Konsumtion och konsumentbeteende (CESSDA Topic Classification)

Ekonomi och näringsliv (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Juridik och samhälle (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Kontakt för frågor om data

Denna resurs har följande relationer

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.