Texter från Pensionsmyndigheten

SND-ID: ext0334-1.

Ingår i samling hos SND: Parallella texter från myndigheter

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Forskningshuvudman

Institutet för språk och folkminnen - Språkrådet rorId

Beskrivning

Parallella texter i form av rapporter (Orange rapport) från Pensionmyndighetens webbplats.

Parallella texter nedladdade från Pensionsmyndighetens webbplats. Det som nedladdades var egentligen pdf-filer. Det som finns tillgängligt är txt-filer som resulterat ur en körning av kommandot pdftotext i ubuntu-skal.

Språk

Metod och utfall

Urvalsmetod

Flerspråkigt parallellt material.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker: webbaserat
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-06-01 – 2018-07-30
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Tvåspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

   Texter: 17

  • Engelska (eng)

   Texter: 17

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Ord: 1221609 (TOT)

  Texter: 34 (TOT)

  Ord: 540668 (swe)

  Texter: 17 (swe)

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nationalekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Social välfärdspolitik och välfärdssystem (CESSDA Topic Classification)

Pension (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Kontakt för frågor om data

Denna resurs har följande relationer

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.