Parallella texter från "Sverige en pocketguide"

SND-ID: ext0330-1.

Ingår i samling hos SND: Parallella texter från myndigheter

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen

Forskningshuvudman

Institutet för språk och folkminnen - Språkrådet rorId

Beskrivning

Parallella texter i form av boken "Sverige en pocketguide" översatt till flera språk. Materialet har laddats ned från Immigrantinstitutets webbplats

I 2017 nedladdades bara den svenska versionen med översättningar till andra EU-språk (engelska, franska och kroatiska). I 2019 laddades versionerna på övriga språk (arabiska och ryska).
Det som nedladdades var pdf-filer. De txt-filer som finns tillgängliga är resultat ur en körning av kommandot pdftotext i ubuntu-skal.
Metod och utfall

Urvalsmetod

Flerspråkigt parallellt material.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker: webbaserat
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-04-01 – 2017-04-30

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-01-01 – 2019-01-31
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Flerspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

   Texter: 1

  • Engelska (eng)

   Texter: 1

  • Kroatiska (hrv)

   Texter: 1

  • Arabiska (ara)

   Texter: 1

  • Ryska (rus)

   Texter: 1

  • Franska (fra)

   Texter: 1

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Texter: 6 (TOT)

  Ord: 428569 (TOT)

  Texter: 1 (swe)

  Ord: 56052 (swe)

 • Källa

  immigrantinstitutet
  http://immi.se/sverige/sverigeguide/
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Migration (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kulturstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Social välfärdspolitik och välfärdssystem (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Kontakt för frågor om data

Denna resurs har följande relationer

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.