Parallella texter från Försäkringskassan

SND-ID: ext0328-1.

Ingår i samling hos SND: Parallella texter från myndigheter

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Forskningshuvudman

Institutet för språk och folkminnen - Språkrådet rorId

Beskrivning

Blanketter som laddats ned från webbplatsen samt interna mejlmallar som skickats till oss direkt av Försäkringskassan. Allt finns på svenska och minst ett språk till.
Metod och utfall

Urvalsmetod

Flerspråkigt parallellt material.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-01-01 – 2017-01-31
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Flerspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

  • Engelska (eng)

  • Spanska (spa)

  • Tyska (deu)

  • Polska (pol)

  • Italienska (ita)

  • Franska (fra)

  • Finska (fin)

  • Grekiska (ell)

  • Kroatiska (hrv)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Ord: 12263 (swe)

  Texter: 36 (swe)

  Ord: 48366 (TOT)

  Texter: 143 (TOT)

 • Källa

  försäkringskassan
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)

Publikationer