Texter från Arbetsförmedlingen

SND-ID: ext0338-1.

Ingår i samling hos SND: Parallella texter från myndigheter

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Forskningshuvudman

Institutet för språk och folkminnen - Språkrådet rorId

Beskrivning

Parallella texter nedladdade från Arbetsförmedlingens webbplats.
Det som nedladdades var pdf-filer. De txt-filer som finns tillgängliga är resultat ur en körning av kommandot pdftotext i ubuntu-skal.
Metod och utfall

Urvalsmetod

Flerspråkigt parallellt material.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker: webbaserat
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-01-01 – 2017-01-31
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Flerspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

  • Engelska (eng)

  • Finska (fin)

  • Spanska (spa)

  • Franska (fra)

  • Tyska (deu)

  • Rumänska (ron)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Ord: 43207 (swe)

  Texter: 39 (swe)

  Ord: 152928 (TOT)

  Texter: 152 (TOT)

 • Källa

  arbetsförmedlingen
  www.arbetsformedlingen.se
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Migration (CESSDA Topic Classification)

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Arbetslöshet (CESSDA Topic Classification)

Välfärdspolitik (CESSDA Topic Classification)

Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Övrig annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)

Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)

Arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer