Parallella texter från Brottsoffermyndigheten

SND-ID: ext0335-1.

Ingår i samling hos SND: Parallella texter från myndigheter

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Forskningshuvudman

Institutet för språk och folkminnen - Språkrådet rorId

Beskrivning

Parallella texter nedladdade från Brottsoffermyndighetens webbplats. Det som nedladdades var egentligen pdf-filer. Parallella texter nedladdade från SIDAs webbplats. Det som nedladdades var egentligen pdf-filer. De txt-filerna som finns tillgängliga är resultat ur en körning av kommandot pdftotext i ubuntu-skal.
Metod och utfall

Urvalsmetod

Svenska texter som har en eller flera översättningar

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker: webbaserat
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-01-01 – 2018-01-31
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Flerspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

   Texter: 7

  • Engelska (eng)

   Texter: 7

  • Kroatiska (hrv)

   Texter: 6

  • Spanska (spa)

   Texter: 1

  • Tyska (deu)

   Texter: 1

  • Franska (fra)

   Texter: 1

  • Finska (fin)

   Texter: 5

  • Ryska (rus)

   Texter: 1

  • Arabiska (ara)

   Texter: 5

  • Turkiska (tur)

   Texter: 1

  • Somaliska (som)

   Texter: 1

  • Persiska (fas)

   Texter: 6

  • Bosniska (bos)

   Texter: 6

  • Serbiska (srp)

   Texter: 6

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Ord: 290151 (TOT)

  Texter: 54 (TOT)

  Ord: 57201 (swe)

  Texter: 7 (swe)

 • Källa

  brottsoffermyndigheten
  https://www.brottsoffermyndigheten.se/
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kriminalitet och rättstillämpning (CESSDA Topic Classification)

Lagstiftning och rättssystem (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Juridik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Social välfärdspolitik och välfärdssystem (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Brottsoffer, Brott

Publikationer

Kontakt för frågor om data

Denna resurs har följande relationer

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.