Mediebarometern 2016

SND-ID: snd1051-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/7367-q948

Ingår i samling hos SND: Mediebarometern

Citering

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet rorId

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 9-79 år

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Telefonintervjuerna har genomförts under 63 slumpmäs­sigt utvalda dagar under perioderna 3/2 till 15/6 och 6/8 till 15/12 2016. Urvalet av intervjudagar stratifierades för att uppnå en jämn fördelning mellan olika veckodagar, vilket innebär att intervjuerna genomförts under 9 över året utspridda måndagar, tisdagar, onsdagar och så vidare.
Urvalet bestod av ett obundet slumpmässigt indivi­durval av Sveriges befolkning i åldern 9 till 79 år. Ur­valet drogs ur SPARs befolkningsregister och omfattade 16 990 personer boende i Sverige. Bortfallet, bestående av ej telefonnummersatta urvalsenheter, felaktiga num­mer, ej målgrupp och dubbletter, gav ett nettourval på 12 057 personer. Av dessa har intervjuer genomförts med 6 002 personer. Detta betyder att undersökningen har en svarsfrekvens på 50 procent. Andelen uttalade svarsvägrare uppgick till 27 procent medan resterande bortfall består av ej anträffade, bortresta och korttids­sjuka med mera.

Tidsperiod(er) som undersökts

2016 – 2016

Variabler

711

Antal individer/objekt

6002

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

50%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-02-03 – 2016-12-15
  • Datainsamlare: CMA Research AB
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media, kommunikation och språk (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Nordicom Sverige. 2017. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2016. Nordicom Sverige

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2018-06-25

Version 1.0: 2018-06-25

DOI: https://doi.org/10.5878/7367-q948

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2018-06-25
Senast uppdaterad: 2019-02-06