Mediebarometern 2014

SND-ID: snd0997-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002828

Ingår i samling hos SND: Mediebarometern

Citering

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning rorId

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Telefonintervjuerna har genomförts under 42 slumpmässigt utvalda dagar under perioderna 30/1 till 19/6 och 7/8 till 16/12 2014. Urvalet av intervjudagar stratifierades för att uppnå en jämn fördelning mellan olika veckodagar, vilket innebär att intervjuerna genomförts under 6 över året utspridda måndagar, tisdagar, onsdagar osv.
Urvalet bestod av ett obundet slumpmässigt individurval av Sveriges befolkning i åldern 9 till 79 år. Urvalet drogs ur SPARs befolkningsregister och omfattade 15 114 personer boende i Sverige. Bortfall bestående av ej telefonnum­mersatta urvalsenheter, felaktiga nummer, ej målgrupp och bortresta under hela perioden osv, gav ett nettourval på 11 023 personer. Av dessa har intervjuer genomförts med 6 010 personer. Detta betyder att undersökningen har en svarsfrekvens på 55 procent. Andelen uttalade svarsvägrare uppgick till 28 procent medan resterande bortfall består av ej anträffade, korttidssjuka m.m.

Tidsperiod(er) som undersökts

2014 – 2014

Variabler

858

Antal individer/objekt

6010

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

55%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-01-30 – 2014-06-19
  • Datainsamlare: CMA Research AB
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-08-07 – 2014-12-16
  • Datainsamlare: CMA Research AB
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Publikationer

Nordicom Sverige. 2015. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2014. Nordicom Sverige. 978-91-87957-14-7
LIBRIS
ISBN: 978-91-87957-14-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2016-07-18
Senast uppdaterad: 2019-02-06