Läsvanestudien 1993 - Gästrikland

SND-ID: snd0644-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002500

Ingår i samling hos SND: Läsvanestudien

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för journalistik medier och kommunikation rorId

Beskrivning

This survey forms part of a series of local readership studies undertaken within the research program ´Dagspresskollegiet´. The surveys deals with the relation toward dailies and media in general, and toward the local paper in particular. There are questions about the use of media, dailies read, and what kind of news paper content one reads. This survey is mainly a replication of surveys conducted in the same five municipalities in 1986 and 1989.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby

Tidsperiod(er) som undersökts

1993-01-01 – 1993-01-01

Variabler

500

Antal individer/objekt

641

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-01-01 – 1993-01-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Gävle kommun, Hofors kommun, Ockelbo kommun, Sandviken kommun, Älvkarleby kommun

Geografisk beskrivning: Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken and Älvkarleby.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Inrikespolitik

Publikationer

Björkqvist Hellingwerf, K. (1995) Tidningsläsning i Gästrikland. Report no. 46. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Libris | Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1999-09-13
Senast uppdaterad: 2019-02-06